Opprettet : 20.05.2020 | Sist oppdatert : 20.05.2020

Valgfritt unntak i IFRS 16 for endringer i leiebetalinger

IFRS KoronaIASB gir leietakere mulighet til å velge å regnskapsføre koronautløste endringer i leiebetalinger som om de ikke er kontraktsendringer. Høringsutkast ble ekspressbehandlet og det er fattet et tentativt vedtak om å endre IFRS 16. Det antas at unntaket er på plass til halvårsrapporteringen.

Endring i leieavtaler generelt

Dersom det i forbindelse koronakrisen gjøres endringer i leieavtaler må disse vurderes for regnskapsmessig effekt. Det kan for eksempel komme restriksjoner i bruk av leide lokaler, leietaker kan få reduserte leiebetalinger og termineringsrettigheter kan forekomme. Her må det vurderes hvilken IFRS-standard som gjelder. Dersom leietaker mottar offentlig tilskudd omfattes dette av IAS 20.

Gjelder endringen reduksjon av leie på en leiekontrakt som omfattes av IFRS 16 Leieavtaler, så må det vurderes om endringen tilfredsstiller definisjonen i IFRS 16 på å være en modifikasjon/kontraktsendring. En kontraktsendring er en endring i omfang eller vederlag som ikke var en del av de opprinnelige vilkårene

Lempe for koronautløste kontraktsendringer

IASB har besluttet å gi leietakere et valgfritt unntak fra å vurdere om en covid-19-relatert endring i leiebetalingene skal anses som en kontraktsendring, og kom med et høringsutkast som ble ekspressbehandlet. Leietaker kan dermed regnskapsføre endringer i leiebetalinger som følge av koronakrisen som om de ikke er kontraktsendringer. Regnskapsføringen vil avhenge av detaljene i endringene i leiebetingelsene, men kan innebære innregning av fordelen ved husleieendringen i resultatet, som variabel (negativ) leie.

Lempen fra IASB omfatter kun leiebetalinger som opprinnelig skulle betales i 2020, og det fordrer at det ikke er noen andre substansielle endringer i betingelsene i avtalen. Det gis ingen lettelser for utleiere.

Forventet ikrafttreden er i slutten av mai, men endringen må også EU-godkjennes før den kan tas i bruk. Det er grunn til å tro at den er på plass til halvårsrapporteringen per 30. juni 2020.

 

 

Relaterte artikler
bok og kalkulator
31.12.2022

Delårsrapportering

Bank og finans
Fagartikler
IFRS
Korona

Formålet med delårsrapporten er å gi oppdatert og relevant informasjon som er nødvendig for å forstå foretakets resultater og finansielle stilling i den aktuelle perioden.

ifrs 16 med penger symboler
15.10.2019

IFRS 16 Leieavtaler – en oversikt

Fagartikler
IFRS

IFRS 16 Leieavtaler – en standard som etablerer prinsipper foretakene skal anvende for leieavtaler. Dette skal sikre nyttig informasjon til regnskapsbrukerne vedrørende beløp, periodisering og risiko i kontantstrømmer knyttet til avtalene.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no