Samarbeidspartnere

Vi tilbyr et verktøy og oppslag som alltid er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regler. Det gjør vi, blant annet, ved å samarbeide med ledende aktører i bransjen.

Hva gjør samarbeidspartnerne?

DIBkunnskap AS har en egen fagavdeling som står for all oppdatering og det meste av utviklingen knyttet til innholdet i dib. En del innhold kvalitetssikres rutinemessig av samarbeidspartnerne, mens annet innhold kvalitetssikres ved behov. Vi har dessuten avtaler om elektronisk publisering av relevant faglitteratur. Du kan være trygg på at kunnskapen og de praktiske verktøyene i dib er i henhold til lover og regler, og at innholdet alltid er praktisk rettet mot din hverdag.

Revisorforeningen

Revisorforeningen er samarbeidspartner på fagområdet Revisjon. Foreningen for registrerte og statsautoriserte revisorer har i overkant av 5000 medlemmer.

Oslo Børs

Oslo Børs leverer regler, retningslinjer og maler for selskaper med noterte papirer på Oslo Børs.

Ernst & Young

Ernst & Young er samarbeidspartner på fagområdene Regnskap og IFRS. Det verdensomspennende revisjons – og rådgivningsselskapet har over 1700 medarbeidere i Norge, fordelt på mer enn 30 kontorer over hele landet.

BDO

BDO Norge er samarbeidspartner på kommunerevisjon og mva-kompensasjon. BDO er til stede i 162 land og teller i overkant av 74 000 ansatte. I Norge har de over 1 500 ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet.

Translegal

TransLegal sine oversettere er advokat-lingvister og i Norden regnes TransLegal som et ledende oversettelsesselskap for juridiske tekster og andre forretningsdokumenter.

TransLegal samarbeider også med ledende jusskoler fra hele verden for å lage en online flerspråklig lovordbok – World Law Dictionary. Verdens juridiske språk er knyttet til en enkelt engelsk lovordbok.

Proff Forvalt

Proff Forvalt er integrert med Dokumentgenerator. Foretaks- og rolleinfo samt informasjon om aksjeeiere hentes automatisk inn i dokumentene som fylles ut. I produktet Regnskapsanalyse hentes nøkkeltallene fra Proff Forvalt.

RSM Advokatfirma AS

RSM er samarbeidspartner på Kommune. De bistår særlig ved spørsmål om MVA og MVA-kompensasjon for kommuner.

RSM har over 250 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Vestland, Agder, Rogaland og Trøndelag.

Maestro

I Maestro Årsoppgjør er det lagt inn dib-knapper i utvalgte skjermbilder for direkte søk i dib. Dette gir enkel tilgang til informasjon i dib når du er i kontekst og vil virke for alle som har et abonnement på dib.

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene

NKRF er samarbeidspartner på fagområdet kommunerevisjon

Regnskap Norge

Regnskap Norge er en strategisk samarbeidspartner på faglige nettkurs og faglig utvikling. Regnskap Norge har markedets bredeste utvalg av nettkurs innen regnskap- og økonomifag, og tilbyr ellers flere kompetanseprogram innen lønn & HR, rådgivning, ledelse og forretningsutvikling.

Advokatfirmaet Sands DA

Advokatfirmaet Sands DA er samarbeidspartener på fagområdet Personal og behersker hele det forretningsjuridiske felt og besitter internasjonal rådgivningserfaring på bred forretningsjuridisk basis.

Poweroffice

PowerOffice AS ble etablert i 1998. Siden den gang har de levert brukervennlige økonomisystemer for små og mellomstore bedrifter.

Kontohjelp er integrert i Poweroffice Go. 

www.poweroffice.no

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget er samarbeidspartner på  faglitteratur. Fagbokforlaget er et av landets største forlag og fokuset er: Den gode fagboken, det gode læremiddelet og forfatteren i fokus.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no