Revisjon

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å holde seg oppdatert og levere høy kvalitet innen tidsfristen. Gjør hverdagen din enklere ved å bruke dib. Vi gir deg oppdaterte lover og standarder, samt tilgang til maler og sjekklister som effektiviserer ditt arbeid.

En enklere og mer digital hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Ulike prosesser krever opptil flere dokumenter, slik som fusjon, fisjon, omdanninger og kapitalforhøyelser med flere. Spar tid og fyll ut ett eller flere dokumenter samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

Sjekkliste

Ulike prosesser kan være tunge og det er viktig at de gjennomføres korrekt.  En sjekkliste er et effektivt hjelpemiddel som sørger for alle stegene blir gjort riktige og dermed reduserer feil og mangler. Kapitalnedsettelse, notesjekklisten, fisjon og fusjon er sjekklister som er mye brukt av revisorer og du kan dele sjekklisten med kollegaene dine.

Les mer om sjekklister

Praktiske verktøy

 • Veiledning og dokumenter i forbindelse med nye klienter/fratredelse
 • Revisjonsberetninger
 • Erklæringer
 • Sjekklister
 • Engasjementsbrev
 • Uttalelser
 • Bekreftelser
 • Redegjørelser

Faglitteratur

revisorloven bok

Revisorloven med kommentarer
Hans Cordt-Hansen, Henning Alme Siebke og Espen Knudsen

 

bok-fusjon-fisjon

Fusjon og fisjon av selskaper
Anders H. Liland

 

skatteabc bok

Skatte-ABC
Skatteetaten

 

mvahåndbokenMerverdiavgiftshåndboken
Skattetaten

 

Kilder

 • Revisorloven på norsk og engelsk, med forskrifter og forarbeider
 • Lovkommentarer til revisorloven
 • Lovspeil
 • Revisjonsstandardene | ISA | ISAE | ISQC | ISRE | ISRS | SA
 • Uttalelser, artikler, sirkulærer og veiledninger fra DnR
 • Uttalelser og brev fra Finanstilsynet
 • Relevante rettsavgjørelser

Oversikt

 • Temaer som leder til kilder og praktiske verktøy
 • Dokumentpakker som har maler tilrettelagt for å utføre en effektiv revisjon
 • Revisjonsprogrammer med tilhørende erklæringer


Jeg liker det gode grensesnittet som dib har. Det gir en god oversikt over innholdet.

Silje Øie

Revisor medarbeider
Nordmøre Revisjon AS


dib har mange bra maler for ulike dokumenter og går mer i dybden enn lignende verktøy som vi benytter.

Rune Elnæs

Revisor
Hverven Revisjon AS


Jeg bruker dokumentpakkene mye og har god nytte av Dokumentgeneratoren. Jeg sparer mye tid på å fylle ut alle dokumentene jeg trenger i én operasjon.

Jan Thorsby

Statsautorisert revisor
Nitschke AS


dib har gode maler som er viktig for meg i min jobb.

Robert Gjelstenli


HCA Revisjon & Rådgivning AS


dib gir meg enkel tilgang til lovtekster og gode maler. Kontohjelp.no gir oss god hjelp til oppslag på kontering og avgiftsspørsmål

Egil Lutro

Seniorkonsulent
Azets Insight AS


dib er kjempefint til å enkelt slå opp både lovregler og konteringer man lurer på. Jeg har blant annet funnet regler for OTP og konteringer for påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger m.m. dib hjelper også til med større ting som utfylling av store dokumentpakker innen selskapsrett. Kjapt, godt og veldig hjelpsomt! Fine DiBen!

Linn Messel

Registrert revisor
Erga Revisjon AS


dib har mange gode maler og sjekklister som jeg som revisor har behov for i hverdagen. Dokumentgeneratoren gjør det utrolig enkelt å redigere og fylle ut flere dokumenter samtidig.

Kjell Korsgården

Ansvarlig revisor
K-TEAM AS

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

mann som peker på ark
24.09.2021

Noteopplysninger

Fagartikler
Regnskap
Revisjon

Noteopplysninger skal supplere den informasjon som gis i resultatregnskapet, balansen og kontantstrømoppstillingen. I de nevnte oppstillingene er det verken hensiktsmessig eller plass til å gi alle opplysninger som en regnskapsbruker har behov for i sin vurdering av regnskapet.

revisor
24.09.2021

Slik er den nye revisorloven

Fagartikler
Revisjon

Den nye revisorloven skal bidra til å sikre høy tillit til revisjonstjenester i Norge og gi revisjonsregulering som er i samsvar med EØS-retten. Loven trådte i kraft 1. januar 2021.

2020 vs 2021
16.09.2021

Nye lover og forskrifter for 2021

Fagartikler
IFRS
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Vi har samlet noen av de viktigste lov- og forskriftsendringer som trådte i kraft 1. januar 2021, for selskapsrett, skatt, mva, personal, revisjon og IFRS

dib lisenser

Effektive løsninger tilpasset din bedrift

Proff

Et komplett kunnskaps- og arbeidsverktøy som passer for deg som jobber som regnskapssjef, økonomisjef, revisor, regnskapsfører, bedriftsrådgiver, controller eller selskapsrettsadvokat. Løsningen gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt en lang rekke aktuelle maler og sjekklister. Med en Proff tilgang kan du også velge tilleggsmodulene IFRS samt Bank og finans.

Basis

Et effektivt kunnskapsverktøy for deg som jobber som regnskapsmedarbeider i en regnskapsavdeling eller regnskapsbyrå. Basis gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt utvalgte maler og sjekklister.

Kontohjelp

Et enkelt oppslagsverk som passer for alle som håndterer inngående fakturaer eller er selvstendig næringsdrivende og ønsker å gjøre bokføringen selv. Kontohjelp gir raske svar på kontering, merverdiavgift og lønn.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo