Revisjon

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å holde seg oppdatert og levere høy kvalitet innen tidsfristen. Gjør hverdagen din enklere ved å bruke dib. Vi gir deg oppdaterte lover og standarder, samt tilgang til maler og sjekklister som effektiviserer ditt arbeid.

En enklere og mer digital hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Ulike prosesser krever opptil flere dokumenter, slik som fusjon, fisjon, omdanninger og kapitalforhøyelser med flere. Spar tid og fyll ut ett eller flere dokumenter samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

Sjekkliste

Ulike prosesser kan være tunge og det er viktig at de gjennomføres korrekt.  En sjekkliste er et effektivt hjelpemiddel som sørger for alle stegene blir gjort riktige og dermed reduserer feil og mangler. Kapitalnedsettelse, notesjekklisten, fisjon og fusjon er sjekklister som er mye brukt av revisorer og du kan dele sjekklisten med kollegaene dine.

Les mer om sjekklister

Praktiske verktøy

 • Veiledning og dokumenter i forbindelse med nye klienter/fratredelse
 • Revisjonsberetninger
 • Erklæringer
 • Sjekklister
 • Engasjementsbrev
 • Uttalelser
 • Bekreftelser
 • Redegjørelser

Faglitteratur

revisorloven bok

Revisorloven med kommentarer
Hans Cordt-Hansen, Henning Alme Siebke og Espen Knudsen

 

bok-fusjon-fisjon

Fusjon og fisjon av selskaper
Anders H. Liland

 

skatteabc bok

Skatte-ABC
Skatteetaten

 

mvahåndbokenMerverdiavgiftshåndboken
Skattetaten

 

Kilder

 • Revisorloven på norsk og engelsk, med forskrifter og forarbeider
 • Lovkommentarer til revisorloven
 • Lovspeil
 • Revisjonsstandardene | ISA | ISAE | ISQC | ISRE | ISRS | SA
 • Uttalelser, artikler, sirkulærer og veiledninger fra DnR
 • Uttalelser og brev fra Finanstilsynet
 • Relevante rettsavgjørelser

Oversikt

 • Temaer som leder til kilder og praktiske verktøy
 • Dokumentpakker som har maler tilrettelagt for å utføre en effektiv revisjon
 • Revisjonsprogrammer med tilhørende erklæringer


dib har mange bra maler for ulike dokumenter og går mer i dybden enn lignende verktøy som vi benytter.

Rune Elnæs

Revisor
Hverven Revisjon AS


Jeg bruker dokumentpakkene mye og har god nytte av Dokumentgeneratoren. Jeg sparer mye tid på å fylle ut alle dokumentene jeg trenger i én operasjon.

Jan Thorsby

Statsautorisert revisor
Nitschke AS


dib har gode maler som er viktig for meg i min jobb.

Robert Gjelstenli


Revisjonsselskapet Varder AS


dib gir meg enkel tilgang til lovtekster og gode maler. Kontohjelp.no gir oss god hjelp til oppslag på kontering og avgiftsspørsmål

Egil Lutro

Seniorkonsulent
Azets Insight AS


dib er kjempefint til å enkelt slå opp både lovregler og konteringer man lurer på. Jeg har blant annet funnet regler for OTP og konteringer for påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger m.m. dib hjelper også til med større ting som utfylling av store dokumentpakker innen selskapsrett. Kjapt, godt og veldig hjelpsomt! Fine DiBen!

Linn Messel

Registrert revisor
Erga Revisjon AS


dib har mange gode maler og sjekklister som jeg som revisor har behov for i hverdagen. Dokumentgeneratoren gjør det utrolig enkelt å redigere og fylle ut flere dokumenter samtidig.

Kjell Korsgården

Ansvarlig revisor
K-TEAM AS

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

start 2024
09.01.2024

Regelendringer med virkning for 2024

Fagartikler
IFRS
Kommune
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Vi har samlet noen av de viktigste regelendringene som er vedtatt og trer i kraft i 2024, innen selskapsrett, skatt og mva, lønn og personal, IFRS, revisjon og kommune.

revisjon oppdrag
02.04.2024

Fortsettelsesvurdering av revisjonsoppdrag

Fagartikler
Revisjon

Selv om revisjonsoppdragene i de aller fleste tilfelle videreføres, skal revisor løpende og minimum en gang i året vurdere om revisjonsoppdraget kan fortsette. Revisor har en sentral rolle i å forhindre at useriøse virksomheter som ikke drives i samsvar med lover og regler kan fortsette virksomheten.

revisjon
27.03.2024

Har foretaket revisjonsplikt?

Fagartikler
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett

Revisjonsplikten avhenger av i hvilken bransje foretaket driver, type foretakform eller størrelsen på virksomheten.

dib lisenser

Effektive løsninger tilpasset din bedrift

Proff

Et komplett kunnskaps- og arbeidsverktøy som passer for deg som jobber som regnskapssjef, økonomisjef, revisor, regnskapsfører, bedriftsrådgiver, controller eller selskapsrettsadvokat. Løsningen gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt en lang rekke aktuelle maler og sjekklister. Med en Proff tilgang kan du også velge tilleggsmodulene ESG, IFRS samt Bank og finans.

Basis

Et effektivt kunnskapsverktøy for deg som jobber som regnskapsmedarbeider i en regnskapsavdeling eller regnskapsbyrå. Basis gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt utvalgte maler og sjekklister. Med en Basis tilgang kan du også velge tilleggsmodulen ESG.

Kontohjelp

Et enkelt oppslagsverk som passer for alle som håndterer inngående fakturaer eller er selvstendig næringsdrivende og ønsker å gjøre bokføringen selv. Kontohjelp gir raske svar på kontering, merverdiavgift og lønn.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no