dib kommune

Kommuneregnskapet tar utgangspunkt i kommuneloven med tilhørende budsjett- og regnskapsforskrifter og standarder. Vårt kunnskapsverktøy gir deg som jobber med økonomi og regnskap tilgang på oppdaterte kilder, maler, sjekklister, uttalelser mv. innen ditt fagområde.

Tre tilganger for kommuner og kommunerevisor

Se hvilke tilganger som passer best for din kommune

KOSTRAhjelp

En unik søkehjelp for riktig kontering og momsbehandlig i kommunene. Spesielt utarbeidet for ansatte i kommunen som skal kontere bilag, enten de jobber sentralt eller ute i enheter.

dib kommuneregnskap

Et kunnskapsverktøy med oppdaterte og relevante lover, forskrifter, standarder, uttalelser, sjekklister mv. for de som jobber med økonomi, regnskap og personal i kommuner og fylkeskommuner.

dib kommunerevisjon

Et kunnskapsverktøy med oppslag, maler og sjekklister, spesielt tilpasset kommunerevisorer.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no