Kommuneregnskap

Det kan være utfordrende å ha full kontroll på avsteminger, periodiseringer og rapporteringen. Både lovverket og standardene setter krav til bokføring, dokumentasjon og utarbeidelse av regnskapet. Vi gir deg oppdaterte oppslagsverk samt brukervennlige sjekklister og maler.

En enklere og mer digital hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Ulike prosesser krever opp til flere dokumenter, slik som opprettelse og avvikling av interkommunale selskaper, samt interkommunale samarbeid med fler. Spar tid og fyll ut ett eller flere dokumenter samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

Sjekkliste

Ulike prosesser kan være tunge, og det er viktig at de blir gjennomføres korrekt. Sjekkliste er et effektivt hjelpemiddel som sørger for alle stegene blir gjort riktig, og dermed reduserer feil og mangler. Opprettelse og avvikling av interkommunale selskaper, notesjekklisten, årsregnskap, med fler er nyttige sjekklister, og du kan dele sjekklisten med kollegaene dine.

Les mer om sjekklister

Praktiske verktøy

  • KOSTRA hovedveileder – mer søkbar og oversiktlig
  • Aktuelle lover og regler
  • MVA, skatt og lønn
  • Rettsavgjørelser
  • Standarder og forarbeider
  • Årsregnskapet
  • Konteringsveiledninger
  • Oppslag kommune


KOSTRAhjelp har blitt en god venn som jeg bruker veldig ofte, og har faktisk ført til at jeg ikke lenger så ofte slår opp i min manuelle KOSTRA-veileder. Synes også det er veldig greit at det finnes en chat-funksjon der jeg får svar på spørsmålene veldig kjapt

Eva Lillerud


Melhus kommune


Vi har brukt søkehjelpen mer enn et år, og er godt fornøyde. Verktøyet er lett å bruke for alle i organisasjonen, og vi føler at vi fører et riktigere KOSTRA-regnskap nå.

Leif Ombustvedt

Fagsjef regnskap
Våler kommune


KOSTRAhjelp er fantastisk, og jeg opplever at vi sparer mye tid på å bruke programmet. Jeg får raske svar, og om det er noe jeg ikke forstår, så sender jeg mail og får den hjelpen jeg trenger. Hvis flere ute i enhetene hadde brukt KOSTRAhjelp, ville det bli bedre kvalitet i regnskapet, og vi hadde jobbet enda mer effektivt. Jeg gav en gang tilbakemelding på noe jeg ikke fant, og de sørget for at det var på plass kort tid etter.

Janne Knutsen

Økonomikonsulent
Hammerfest kommune

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

kommunalt bygg
02.10.2023

Hvem og hva skal rapporteres til KOSTRA

Fagartikler
Kommune

Kommuner og fylkeskommuner skal rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til staten. Dette følger av kommuneloven, IKS-loven og KOSTRA-forskriften. Hensikten med rapporteringen er å gi informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer. KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering.

regnskapsplanlegging
29.09.2023

Økonomiplan og årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner

Fagartikler
Kommune

Det å planlegge, budsjettere og følge opp er en kontinuerlig prosess i kommuner og fylkeskommuner. Økonomiplanen og årsbudsjettet vedtas av kommunestyret/fylkestinget før årsskiftet. Årsbudsjettet er bindende, og vedtatte bevilgninger følges opp mot faktisk ressursbruk gjennom året.

regnskapsføring
29.09.2023

Kommuneregnskap – årsregnskap og bokføring

Fagartikler
Kommune

Formålet med årsregnskap etter kommuneloven er å gi brukerne av regnskapet nyttig økonomisk informasjon for beslutnings- og kontrollformål. Sentralt er kontroll med bruken av fastsatte bevilgninger, i tillegg til økonomisk kontroll.

Løsninger for din kommune

Få den beste og mest effektive løsningen

KOSTRAhjelp

En unik søkehjelp for riktig kontering og momsbehandlig i kommunene. Spesielt utarbeidet for ansatte i kommunen som skal kontere bilag, enten de jobber sentralt eller ute i enheter.

dib kommuneregnskap

Et kunnskapsverktøy med oppdaterte og relevante lover, forskrifter, standarder, uttalelser, sjekklister mv. for de som jobber med økonomi, regnskap og personal i kommuner og fylkeskommuner.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no