Kommuneregnskap

Det kan være utfordrende å ha full kontroll på avstemninger, periodiseringer og rapporteringen. Både lovverket og standardene setter krav til bokføring, dokumentasjon og utarbeidelse av regnskapet. Vi gir deg oppdaterte oppslagsverk samt brukervennlige sjekklister og maler.

En enklere og mer digitalisert hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Ulike prosesser krever opp til flere dokumenter, slik som opprettelse og avvikling av interkommunale selskaper, samt interkommunale samarbeid med fler. Spar tid og fyll ut ett eller flere dokumenter samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

Sjekkliste

Ulike prosesser kan være tunge og det er viktig at de blir gjennomføres korrekt. Sjekkliste er et effektivt hjelpemiddel som sørger for alle stegene blir gjort riktige og dermed reduserer feil og mangler. Opprettelse og avvikling av interkommunale selskaper, notesjekklisten,  årsregnskap, med fler er nyttige sjekklister og du kan dele sjekklisten med kollegaene dine.

Les mer om sjekklister

Praktiske Verktøy

  • KOSTRA hovedveileder – mer søkbar og oversiktlig
  • Aktuelle lover og regler
  • MVA, skatt og lønn
  • Rettsavgjørelser
  • Standarder og forarbeider
  • Årsregnskapet
  • Konteringsveiledninger
  • Oppslag kommune


KOSTRAhjelp har blitt en god venn som jeg bruker veldig ofte, og har faktisk ført til at jeg ikke lenger så ofte slår opp i min manuelle KOSTRA-veileder. Synes også det er veldig greit at det finnes en chat-funksjon der jeg får svar på spørsmålene veldig kjapt

Eva Lillerud


Melhus kommune


Vi har brukt søkehjelpen mer enn et år, og er godt fornøyde. Verktøyet er lett å bruke for alle i organisasjonen, og vi føler at vi fører et riktigere KOSTRA-regnskap nå.

Leif Ombustvedt


Våler kommune


KOSTRAhjelp er fantastisk, og jeg opplever at vi sparer mye tid på å bruke programmet. Jeg får raske svar, og om det er noe jeg ikke forstår, så sender jeg mail og får den hjelpen jeg trenger. Hvis flere ute i enhetene hadde brukt KOSTRAhjelp, ville det bli bedre kvalitet i regnskapet, og vi hadde jobbet enda mer effektivt. Jeg gav en gang tilbakemelding på noe jeg ikke fant, og de sørget for at det var på plass kort tid etter.

Janne Knutsen

Økonomikonsulent
Kvalsund kommune

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

18.11.2019

MVA-kompensasjon for borettslag og sameier

Kommune
Skatt og mva

Borettslag og sameier kan ha rett på mva-kompensasjon når botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunens lovpålagte tjenestetilbud.

15.11.2019

KOSTRA hovedveileder 2020

Kommune

Ny kommunelov med tilhørende forskrifter gjeldende fra 1.1.2020 medfører flere endringer i KOmmune-STat-RApportering (KOSTRA). KOSTRA hovedveilederen for regnskapsåret 2020 er nå klar og kommunene må sørge for å oppdatere sine budsjett- og regnskapsprogrammer i tråd med veilederen før nyttår.

digitalt fremsivinger av kommuneregnskap
26.11.2019

Effektivisering av regnskapsarbeidet

Kommune

Å føre regnskap for en kommune, krever en betydelig oversikt over hva kommunen driver med, samt i hvilke sammenhenger en aktivitet av økonomisk betydning er benyttet. Å kontere en faktura riktig med én gang, kan spare både tid og penger – og ikke minst frustrasjon.

Løsninger for din kommune

Få den beste og mest effektive løsningen

KOSTRAhjelp

En unik søkehjelp for riktig kontering og momsbehandlig i kommunene. Spesielt utarbeidet for ansatte i kommunen som skal kontere bilag, enten de jobber sentralt eller ute i enheter.

dib kommuneregnskap

Et kunnskapsverktøy med oppdaterte og relevante lover, forskrifter, standarder, uttalelser, sjekklister mv. for de som jobber med økonomi, regnskap og personal i kommuner og fylkeskommuner.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no