Kommuneregnskap

Det kan være utfordrende å ha full kontroll på avsteminger, periodiseringer og rapporteringen. Både lovverket og standardene setter krav til bokføring, dokumentasjon og utarbeidelse av regnskapet. Vi gir deg oppdaterte oppslagsverk samt brukervennlige sjekklister og maler.

En enklere og mer digital hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Ulike prosesser krever opp til flere dokumenter, slik som opprettelse og avvikling av interkommunale selskaper, samt interkommunale samarbeid med fler. Spar tid og fyll ut ett eller flere dokumenter samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

Sjekkliste

Ulike prosesser kan være tunge, og det er viktig at de blir gjennomføres korrekt. Sjekkliste er et effektivt hjelpemiddel som sørger for alle stegene blir gjort riktig, og dermed reduserer feil og mangler. Opprettelse og avvikling av interkommunale selskaper, notesjekklisten, årsregnskap, med fler er nyttige sjekklister, og du kan dele sjekklisten med kollegaene dine.

Les mer om sjekklister

Praktiske verktøy

  • KOSTRA hovedveileder – mer søkbar og oversiktlig
  • Aktuelle lover og regler
  • MVA, skatt og lønn
  • Rettsavgjørelser
  • Standarder og forarbeider
  • Årsregnskapet
  • Konteringsveiledninger
  • Oppslag kommune


KOSTRAhjelp har blitt en god venn som jeg bruker veldig ofte, og har faktisk ført til at jeg ikke lenger så ofte slår opp i min manuelle KOSTRA-veileder. Synes også det er veldig greit at det finnes en chat-funksjon der jeg får svar på spørsmålene veldig kjapt

Eva Lillerud


Melhus kommune


Vi har brukt søkehjelpen mer enn et år, og er godt fornøyde. Verktøyet er lett å bruke for alle i organisasjonen, og vi føler at vi fører et riktigere KOSTRA-regnskap nå.

Leif Ombustvedt

Fagsjef regnskap
Våler kommune


KOSTRAhjelp er fantastisk, og jeg opplever at vi sparer mye tid på å bruke programmet. Jeg får raske svar, og om det er noe jeg ikke forstår, så sender jeg mail og får den hjelpen jeg trenger. Hvis flere ute i enhetene hadde brukt KOSTRAhjelp, ville det bli bedre kvalitet i regnskapet, og vi hadde jobbet enda mer effektivt. Jeg gav en gang tilbakemelding på noe jeg ikke fant, og de sørget for at det var på plass kort tid etter.

Janne Knutsen

Økonomikonsulent
Hammerfest kommune


Vi i Regnskapsavdelingen i Hamar kommune har fagansvar for kommuneregnskapet og vi skal gi god veiledning til de kommunale enhetene.
KOSTRAhjelp er et viktig arbeidsverktøy som gjør at vi enkelt kan bistå enhetene med problemstillinger innen merverdiavgift, Kostra kontoplan, konteringer samt mye mer.
Vi er veldig fornøyde med at KOSTRAhjelp er enkelt å slå opp i og at vi finner vår egen kommunes kontoplan inne i KOSTRAhjelp. Vi er opptatt av å heve kompetansen til alle som bestiller og konterer, derfor er det viktig at alle som skal jobbe med KOSTRA både har tilgang til og får opplæring i KOSTRAhjelp

Petter Skåret

Regnskapsleder
Hamar kommune

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

kommunalt bygg
30.01.2024

Slik bruker Asker Kommune KOSTRAhjelp

Fagartikler
Kommune

Asker Kommune er en stor kommune med 87 virksomheter og over 300 avdelinger. Både økonomi- og regnskapsavdelingen er sentrale i den løpende regnskapsrapporteringen og ved utarbeidelse av årsregnskapet. Asker kommune bruker KOSTRA-tall aktivt i styringen og til å sammenlikne seg med andre kommuner, så derfor er god kvalitet på KOSTRA data viktig for dem.

start 2024
09.01.2024

Regelendringer med virkning for 2024

Fagartikler
IFRS
Kommune
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Vi har samlet noen av de viktigste regelendringene som er vedtatt og trer i kraft i 2024, innen selskapsrett, skatt og mva, lønn og personal, IFRS, revisjon og kommune.

kommunalt bygg
02.10.2023

Hvem og hva skal rapporteres til KOSTRA

Fagartikler
Kommune

Kommuner og fylkeskommuner skal rapportere opplysninger om økonomi, ressursbruk og tjenester til staten. Dette følger av kommuneloven, IKS-loven og KOSTRA-forskriften. Hensikten med rapporteringen er å gi informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer. KOSTRA er en forkortelse for kommune-stat-rapportering.

Løsninger for din kommune

Få den beste og mest effektive løsningen

KOSTRAhjelp

En unik søkehjelp for riktig kontering og momsbehandlig i kommunene. Spesielt utarbeidet for ansatte i kommunen som skal kontere bilag, enten de jobber sentralt eller ute i enheter.

dib kommuneregnskap

Et kunnskapsverktøy med oppdaterte og relevante lover, forskrifter, standarder, uttalelser, sjekklister mv. for de som jobber med økonomi, regnskap og personal i kommuner og fylkeskommuner.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no