Selskapsrett

Aksjelovene stiller bestemte krav til hvordan et selskap skal stiftes, samt til hvordan fusjon, fisjon og kapitalforhøyelse skal skje. Det er viktig at man gjør det på riktig måte for at transaksjonene skal være gyldige. Ved å ha oppdaterte og tilgjengelige maler og sjekklister vil du kunne være mer rask og effektiv. Få tilgang til dette og mye mer i dib.

En enklere og mer digital hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Selskapstransaksjoner som for eksempel omdanning, fisjon, fusjon og kapitalforhøyelse krever at det utarbeides flere dokumenter. Spar tid og fyll ut alle dokumentene samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

Sjekkliste

Reglene om fisjon og fusjon og andre selskapstransaksjoner er ofte omfattende og deltaljerte. Sjekklister er et effektivt hjelpemiddel som sørger for alle stegene blir gjort riktig og dermed reduseres risikoen for feil og mangler. Sjekklistene for stiftelse, kapitalendring , fusjon og fisjon er blant de mest populære verktøyene i dib. Når du fyller ut en sjekkliste kan du dele den med kollegaer slik at dere kan samarbeide.

Les mer om sjekklister

Maler og sjekklister

Fusjon – AS og ASA

 • opptaksfusjon
 • konsernfusjon/trekantfusjon
 • mor-datter og omvendt mor-datter fusjon
 • søsterfusjon
 • fusjon over landegrensene


Fisjon – AS og ASA

 • fisjonsfusjon
 • konsernfisjon
 • likedelingsfisjon med oppløsning
 • vertikal fisjon/drop-down fisjon
 • fisjon ved nystiftelse
 • fisjon over landegrensene


Kapitalforhøyelse – AS og ASA

 • kontantinnskudd
 • tingsinnskudd
 • fondsemisjon
 • gjeldskonvertering
 • kombinert tings- og kontantinnskudd
 • ved styrefullmakt

 

Kapitalnedsettelse – AS og ASA

 • dekning av tap
 • andre formål
 • kapitalnedsettelse etterfulgt av kapitalforhøyelse

Stiftelse

 • av AS, ASA, ANS/DA, ENK, stiftelser, samvirkeforetak, interkommunalt selskap
 • med og uten revisor
 • kontantinnskudd og tingsinnskudd


Avvikling

 • av AS, ASA, ANS/DA, samvirkeforetak, interkommunalt selskap


Omdanning

 • fra AS til ASA og omvendt
 • fra ANS/DA til AS
 • fra KS til AS
 • fra ENK til AS
 • fra NUF til AS
 • fra SA til AS
 • fra ANS til DA og omvendt


Andre selskapsprosesser

 • § 3-8 avtaler
 • endre vedtekter
 • endre styre
 • endre revisor
 • opptak konvertible lån
 • konkurs
 • due diligence
 • forsvarlig egenkapital
 • generalforsamling
 • styremøte

Kilder

 • Aksjeloven – norsk og engelsk
 • Allmennaksjeloven – norsk og engelsk
 • Foretaksregisterloven, selskapsloven med fler
 • Aktuelle forskrifter og forarbeider per paragraf i aksjelovene
 • Rettsavgjørelser
 • Uttalelser og artikler


Jeg har benyttet dib siden 2005, i Fjord Services AS og hos tidligere arbeidsgivere. dib gir oss mulighet til å tilby kundene flere tjenester utover tradisjonelle regnskapstjenester, noe som gir kundene merverdi og medarbeiderne våre flere spennende oppgaver.
I tillegg er dib en god portal for å holde seg faglig oppdatert. dib tilbyr en løsning som er enkel å bruke samtidig som den holder høyt faglig nivå.

Kristian Skibenes

Vice Styreleder | autorisert regnskapsfører
Fjord Services AS


dib er et godt oppslagsverk som går mer i dybden enn lignende løsninger på markedet. Det er fint å ha et oppslagsverk som er oppdatert og har gode maler på både NGAAP og IFRS. Mye av innholdet finnes på både norsk og engelsk. Dokumentgeneratoren er super - jeg bruker den mer og mer til utarbeidelse av styredokumenter.

Kristine Haglerød

Group Controller
SuperOffice AS


Jeg bruker dokumentpakkene mye og har god nytte av Dokumentgeneratoren. Jeg sparer mye tid på å fylle ut alle dokumentene jeg trenger i én operasjon.

Jan Thorsby

Statsautorisert revisor
Nitschke AS

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

start 2024
09.01.2024

Regelendringer med virkning for 2024

Fagartikler
IFRS
Kommune
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Vi har samlet noen av de viktigste regelendringene som er vedtatt og trer i kraft i 2024, innen selskapsrett, skatt og mva, lønn og personal, IFRS, revisjon og kommune.

revisjon
27.03.2024

Har foretaket revisjonsplikt?

Fagartikler
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett

Revisjonsplikten avhenger av i hvilken bransje foretaket driver, type foretakform eller størrelsen på virksomheten.

2023
13.01.2023

Regelendringer med virkning for 2023

IFRS
Kommune
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Vi har samlet noen av de viktigste regelendringene som trer i kraft i 2023, innen regnskap, mva, skatt, lønn, revisjon, personal og kommune.

Firmalisenser

Se hvilke tilganger som passer best for dine ansatte

Proff

Et komplett kunnskaps- og arbeidsverktøy som passer for deg som jobber som regnskapssjef, økonomisjef, revisor, regnskapsfører, bedriftsrådgiver, controller eller selskapsrettsadvokat. Løsningen gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt en lang rekke aktuelle maler og sjekklister. Med en Proff tilgang kan du også velge tilleggsmodulene ESG, IFRS samt Bank og finans.

Basis

Et effektivt kunnskapsverktøy for deg som jobber som regnskapsmedarbeider i en regnskapsavdeling eller regnskapsbyrå. Basis gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt utvalgte maler og sjekklister. Med en Basis tilgang kan du også velge tilleggsmodulen ESG.

Kontohjelp

Et enkelt oppslagsverk som passer for alle som håndterer inngående fakturaer eller er selvstendig næringsdrivende og ønsker å gjøre bokføringen selv. Kontohjelp gir raske svar på kontering, merverdiavgift og lønn.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no