Kommunerevisjon

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å holde seg oppdatert og levere høy kvalitet innen tidsfristen. Gjør hverdagen din enklere ved å bruke dib. Vi gir deg oppdaterte lover og standarder, samt tilgang til maler og sjekklister som effektiviserer ditt arbeid.

En enklere og mer digitalisert hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Ulike prosesser krever opp til flere dokumenter, slik som revisjonsmaler og rapportuttalelser med fler. Spar tid og fyll ut ett eller flere dokumenter samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

Sjekkliste

Ulike prosesser kan være tunge og det er viktig at de blir gjennomført korrekt. Sjekkliste er et effektivt hjelpemiddel som sørger for at alle stegene blir gjort riktige og dermed reduserer feil og mangler. Kapitalnedsettelse, notesjekklisten, fisjon og fusjon er sjekklister som er mye brukt av revisorer og du kan dele sjekklisten med kollegaene dine.

Les mer om sjekklister

Praktiske verktøy

Kilder

 • Lovkommentarer
 • Veiledninger
 • Standarder
 • Rettsavgjørelser
 • Håndbøker
 • Uttalelser/artikler
 • Forskrifter og forarbeider
 • Lover og regler

Regnskapsrevisjon

 • KRS – Kommunale regnskapsstandarder
 • Alle revisjonsstandarder (ISA, ISAE, ISQC, ISRE, ISRS)
 • Revisjonsberetninger – (mva kompensasjon, normalberetninger, forbehold, presiseringer m.m)
 • Erklæringer merverdiavgiftskompensasjon
 • Sjekklister for noter, årsregnskap og årsberetning
 • Uttalelser/artikler
 • Veiledninger
 • Merverdiavgiftshåndboken
 • KOSTRA hovedveilederen (2016)
 • «Kommunerevisors håndbok»

Selskapskontroll

 • Selskapskontroll fra A til Å
 • Maler og erklæringer ifm bestilling av selskapskontroll
 • Offentleglova
 • Forskrift om offentlige anskaffelser
 • Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
 • Kontrollutvalgboken
 • Veileder – Habilitet i kommuner og fylkeskommuner
 • (Nummererte brev)

Forvaltningsrevisjon

 • RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon
 • Veileder kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon
 • Veileder til utarbeidelse av overordnet analyse
 • Forvaltningsloven
 • Kommuneloven


KOSTRAhjelp har blitt en god venn som jeg bruker veldig ofte, og har faktisk ført til at jeg ikke lenger så ofte slår opp i min manuelle KOSTRA-veileder. Synes også det er veldig greit at det finnes en chat-funksjon der jeg får svar på spørsmålene veldig kjapt

Eva Lillerud


Melhus kommune


Vi har brukt søkehjelpen mer enn et år, og er godt fornøyde. Verktøyet er lett å bruke for alle i organisasjonen, og vi føler at vi fører et riktigere KOSTRA-regnskap nå.

Leif Ombustvedt


Våler kommune


KOSTRAhjelp er fantastisk, og jeg opplever at vi sparer mye tid på å bruke programmet. Jeg får raske svar, og om det er noe jeg ikke forstår, så sender jeg mail og får den hjelpen jeg trenger. Hvis flere ute i enhetene hadde brukt KOSTRAhjelp, ville det bli bedre kvalitet i regnskapet, og vi hadde jobbet enda mer effektivt. Jeg gav en gang tilbakemelding på noe jeg ikke fant, og de sørget for at det var på plass kort tid etter.

Janne Knutsen

Økonomikonsulent
Kvalsund kommune

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

18.11.2019

MVA-kompensasjon for borettslag og sameier

Kommune
Skatt og mva

Borettslag og sameier kan ha rett på mva-kompensasjon når botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunens lovpålagte tjenestetilbud.

15.11.2019

KOSTRA hovedveileder 2020

Kommune

Ny kommunelov med tilhørende forskrifter gjeldende fra 1.1.2020 medfører flere endringer i KOmmune-STat-RApportering (KOSTRA). KOSTRA hovedveilederen for regnskapsåret 2020 er nå klar og kommunene må sørge for å oppdatere sine budsjett- og regnskapsprogrammer i tråd med veilederen før nyttår.

digitalt fremsivinger av kommuneregnskap
26.11.2019

Effektivisering av regnskapsarbeidet

Kommune

Å føre regnskap for en kommune, krever en betydelig oversikt over hva kommunen driver med, samt i hvilke sammenhenger en aktivitet av økonomisk betydning er benyttet. Å kontere en faktura riktig med én gang, kan spare både tid og penger – og ikke minst frustrasjon.

Løsninger for kommunerevisor

Få den beste og mest effektive løsningen

dib kommunerevisjon

Et kunnskapsverktøy med oppslag, maler og sjekklister, spesielt tilpasset kommunerevisorer.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no