Skatt og MVA

Problemstillingene innen skatt og merverdiavgift er mange, og regelverket er ofte komplekst og utfordrende å få oversikt over. Kunnskap og kontroll blir en viktig del av hverdagen når skatt og merverdiavgift skal beregnes og rapporteres riktig. dib gir deg tilgang til oppdaterte temaer, praktiske sjekklister, nyttige skjemaer og relevante kilder som kan hjelpe deg å finne ut av de spørsmålene som dukker opp.

En enklere og mer digital hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Når en arbeidsoppgave krever at du må lage ett eller flere formelle dokumenter, kan det være greit å ha en dokumentgenerator som gjør jobben litt enklere. Start med en oppdatert mal – for eksempel en leieavtale, en avtale for overdragelse av justeringsforpliktelse eller internprisingsdokumentasjon. Fyll deretter inn aktuelle variabler, før du genererer dokumentene til word.

Les mer om dokumentgeneratoren

Sjekkliste

Når man gjør transaksjoner som f.eks. utbytte, konsernbidrag, omdanning, fisjon og fusjon er det viktig å ha kontroll på de skattemessige og avgiftsmessige konsekvensene. Sjekklistene i Skatt/MVA er effektive hjelpemidler som tar opp fallgruvene og dermed reduserer feil og mangler. Skattemeldingssjekklisten loser deg gjennom viktige poster, kontroller og skjemaer. Kollegaer kan dele sjekklistene med hverandre slik at de kan samarbeide effektivt.

Les mer om sjekklister

Oppslag

 • Temaer med forslag til mva-behandling
 • Veiledninger 

Praktiske verktøy

Skjemaer og maler

 • Avstemmingsskjemaer
 • Justeringskalkulator og andre kalkulatorer
 • Maler for avtale om overdragelse av justeringsforpliktelse
 • Maler for leieavtaler samt leietakererklæring
 • Fordelsbeskatning av fri bil
 • Skjermingsrente for aksjonærer
 • Skjerming på aksjer
 • Utbytte lån fra selskap til aksjonær
 • Maler for internprising
 • Maler i forbindelse med Skattefunn

Sjekklister

 • Mva ved utleie av fast eiendom
 • Justering av merverdiavgift
 • Skattemessige forhold ved stiftelse, omdanning, kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse, fusjon, utbytte, konsernbidrag, avvikling mv.
 • Skattemelding for AS og ENK 

Kilder

 • Skatteloven m/forskrifter og forarbeider
 • Skattebetalingsloven m/forskrifter
 • Skatteforvaltningsloven
 • Stortingets skattevedtak
 • Takseringsreglene
 • Skatteavtaler på norsk og engelsk
 • Merverdiavgiftsloven på norsk og engelsk med forskrifter og forarbeider
 • Andre relevante lover og forskrifter
 • Skatte-ABC
 • Skattebetalingshåndboken
 • Skatteforvaltningshåndboken
 • Merverdiavgiftshåndboken 
 • Bindende forhåndsuttalelser (BFU) fra Skattedirektoratet
 • Uttalelser fra Skattedirektoratet, Finansdepartementet m.m.
 • Klagenemndsavgjørelser
 • Forarbeider
 • Artikler
 • Relevante rettsavgjørelser

Faglitteratur

bedrift ,selskap og skatt bok

Bedrift, selskap og skatt
Fredik Zimmer

 

 

skatterett bok

Lærebok i skatterett
Fredrik Zimmer

 

 

skatteabc bok

Skatte-ABC
Skattetaten

 

 

 

mvahåndboken

Merverdiavgiftshåndboken
Skattetaten

 

 

skatteforvaltingshåndbok

Skatteforvaltingshåndboken
Skattetaten

 

 

skattebetaling

Skattebetalingshåndboken
Skattetaten


Jeg liker det gode grensesnittet som dib har. Det gir en god oversikt over innholdet.

Silje Øie

Revisor medarbeider
Nordmøre Revisjon AS


dib gir meg enkel tilgang til lovtekster og gode maler. Kontohjelp.no gir oss god hjelp til oppslag på kontering og avgiftsspørsmål

Egil Lutro

Seniorkonsulent
Azets Insight AS


Bra og oppdatert oppslagsverk. Intuitivt å bruk. Har hatt nytte av verktøyet ved forberedelser til rettsaker, til utarbeidelse av regnskap og noter, samt til svarbrev til Skatteetaten og avgiftsmyndighetene.

Jørn Gulbrandsen

Vice President Finance & Control
Fred. Olsen & Co

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

Mann med kalkulator
19.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 – forslag til lov- og forskriftsendringer

Skatt og mva

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett den 12. mai.

2021- 2022 nye lover og regler
17.01.2022

Nye lover og forskrifter for 2022 

IFRS
Kommune
Lønn og personal
Regnskap
Revisjon
Selskapsrett
Skatt og mva

Vi har samlet noen av de viktigste lov- og forskriftsendringer som trådte i kraft 1. januar 2022 innen selskapsrett, skatt, lønn, mva, regnskap, revisjon, personal og kommuneregnskap.

Mva-koder
07.12.2021

Ny MVA-melding fra 2022

Revisjon
Skatt og mva

Fra 1. januar 2022 trer den nye MVA-meldingen i kraft, som skal baseres på SAF-T MVA- koder. I arbeidet med modernisering av merverdiavgiftsområdet innfører Skatteetaten et nytt format for mva-meldinger for terminer etter 1. januar 2022. Målet med den nye mva-meldingen er å få færre manuelle prosesser slik at innleveringen kan gjøres enklere, raskere og riktigere.

dib lisenser

Effektive løsninger tilpasset din bedrift

Proff

Et komplett kunnskaps- og arbeidsverktøy som passer for deg som jobber som regnskapssjef, økonomisjef, revisor, regnskapsfører, bedriftsrådgiver, controller eller selskapsrettsadvokat. Løsningen gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt en lang rekke aktuelle maler og sjekklister. Med en Proff tilgang kan du også velge tilleggsmodulene IFRS samt Bank og finans.

Basis

Et effektivt kunnskapsverktøy for deg som jobber som regnskapsmedarbeider i en regnskapsavdeling eller regnskapsbyrå. Basis gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt utvalgte maler og sjekklister.

Kontohjelp

Et enkelt oppslagsverk som passer for alle som håndterer inngående fakturaer eller er selvstendig næringsdrivende og ønsker å gjøre bokføringen selv. Kontohjelp gir raske svar på kontering, merverdiavgift og lønn.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no