Bank og Finans

Banker og finansieringsforetak følger i utgangspunktet de samme reglene i sin regnskapsrapportering som øvrige foretak, men årsregnskapsforskriften for banker med mer, medfører behov for justeringer i disse. For å jobbe effektivt, trenger du et oppslag tilpasset bransjen. Vi gir deg alltid oppdatert regelverk og brukervennlige sjekklister og maler.

En enklere og mer digital hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Ulike prosesser krever opp til flere dokumenter, slik som standardvedtekter for verdipapirfond, akseptblankett, GF-protokoll med fler. Spar tid og fyll ut ett eller flere dokumenter samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

 

Sjekklister

Sjekklister er ofte effektive hjelpemiddler som kan redusere feil og mangler i blant annet regnskapsrapporteringen. Sjekkliste for generalforsamling, innhenting av informasjon og noter, er blant de mest brukte i dib. Du kan dele sjekklistene med kollegaer slik at dere kan jobbe smartere og raskere.

Les mer om sjekklister

Praktiske verktøy

Dokumentpakker

 • Praktiske dokumenter og verktøy
 • Samlet i ulike pakker

Eksempelregnskap med noter

 • GRS (Excel)
 • IFRS* (eksempelnoter fra fire norske banker i ulike størrelser. Alle har noter for finansielle intrumenter, IFRS 7 og IFRS 9)

Sjekklister for

 • GRS
 • IFRS*
 • Forskrifts IFRS/Forenklet IFRS*

*Krever også tilgang til IFRS.

Kilder

 • Årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak
  og morselskap for slike
 • Finansavtaleloven med forskrifter
 • Finanstilynsloven, norsk og engelsk med forskrifter
 • Hvitvaskingsloven, norsk og engelsk med forskrifter
 • Andre lover og forskrifter relatert til bank
 • Relevante rettsavgjørelser
 • Uttalelser og rundskriv fra Finanstilsynet, Lovavdelingen, Skattedirektoratet, med mer.
 • Presedensvedtak fra Finanstilsynet

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo