Bank og Finans

Banker og finansieringsforetak følger i utgangspunktet de samme reglene i sin regnskapsrapportering som øvrige foretak, men årsregnskapsforskriften for banker med mer, medfører behov for justeringer i disse. For å jobbe effektivt trenger du verktøy som er tilpasset bransjen. Vi gir deg alltid oppdatert regelverk og brukervennlige sjekklister og maler innen både IFRS og GRS.

En enklere og mer digitalisert hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Dokumentgenerator

Ulike prosesser krever opp til flere dokumenter, slik som standardvedtekter for verdipapirfond, akseptblankett, GF-protokoll med fler. Spar tid og fyll ut ett eller flere dokumenter samtidig.

Les mer om dokumentgeneratoren

 

Sjekkliste

Sjekkliste er et effektivt hjelpemiddel som kan sørge for at rapporteringen blir gjort riktig, og dermed reduserer feil og mangler. Sjekklister for generalforsamlinger, innhenting av informasjon og notesjekklister, er mye brukt i dib, og du kan dele sjekklistene med kollegaene dine.

Les mer om sjekklister

Praktiske verktøy

Dokumentpakker

 • Praktiske dokumenter og verktøy
 • Samlet i ulike pakker

Eksempelregnskap med noter for

 • IFRS
 • Forenklet IFRS
 • Norske regler

Sjekklister for

 • Noteopplysninger
 • IFRS
 • Forenklet IFRS
 • Norske regler

Kilder

 • Årsregnskapsforskriften for banker, finansieringsforetak
  og morselskap for slike
 • Finansavtaleloven med forskrifter
 • Finanstilynsloven, norsk og engelsk med forskrifter
 • Hvitvaskingsloven, norsk og engelsk med forskrifter
 • Andre lover og forskrifter relatert til bank
 • Relevante rettsavgjørelser
 • Uttalelser og rundskriv fra Finanstilsynet, Lovavdelingen, Skattedirektoratet, med mer.
 • Presedensvedtak fra Finanstilsynet

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no