ESG

ESG-rapportering er krevende. Regelverket er nytt og omfattende. Vi gir deg oppdaterte ESRS-standarder og relevant regelverk, samt fagartikler som redegjør for, og illustrerer anvendelsen av ESG i praksis. I tillegg får du tilgang til brukervennlige sjekklister som effektiviserer hverdagen din.

En enklere og mer digital hverdag

Tilgjengelige hjelpemidler:

Sjekklister

Sjekklister er effektive hjelpemidler som kan redusere feil og mangler og sikre en fullstendig ESG-rapportering. I dib finner du sjekklister som dekker blant annet krav i ESRS-standardene, arbeid med dobbel vesentlighetsanalyse, styrets ansvar for overholdelse av CSRD samt hvordan jobbe med EU-taksonomien. Alle sjekklistene kan deles med kollegaer for effektivt samarbeid i dib.

Les mer om sjekklister

Oversikt og verktøy

  • Temaer som leder til kilder og praktiske verktøy
  • ESRS-sjekklister på engelsk
  • Andre praktiske sjekklister på ESG-området

Standarder og andre kilder

  • Aktuelt EU-regelverk samt lokale lover og forskrifter
  • ESRS-standarder – løpende oppdatert og konsolidert på engelsk
  • Relevante tolkninger
  • Uttalelser, offentlige brev og veiledninger fra relevante kilder

Aktuelt

Hold deg oppdatert med aktuelt, nyheter, fagartikler og kundehistorier.

ESRS
08.01.2024

ESRS-standarder

ESG

Virksomheter som omfattes av EU-kommisjonens reguleringer om bærekraftsrapportering – CDRD (bærekraftsdirektivet), skal også rapportere i henhold til European Sustainability Reporting Standards – ESRS. ESRS dekker hele bærekraftsområde og omfatter miljø/ klima (E), sosiale forhold (S) og virksomhetsstyring (G), samt generelle rapporteringsprinsipper

miljø
08.01.2024

EU-taksonomien

ESG

For å oppfylle EUs klima- og energimål for 2030 og nå målene i den europeiske grønne vekststrategien (European Green Deal), er det avgjørende at EU dreier kapitalstrømmene mot bærekraftige prosjekter og aktiviteter. For å oppnå dette trengs et felles språk og en klar definisjon av hva som er «bærekraftig». Dette er grunnen til at EU kommisjonen fastsatte et felles klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet – EU-taksonomien.

bærekraftsrapportering
04.01.2024

Regler for bærekraftsrapportering

ESG

Bærekraftsrapportering er ikke en ren sjekklisteøvelse og kun et spørsmål om overholdelse av regler. Formålet med rapporteringen er å innhente, analyser og tolke data om bærekraftssituasjonen i virksomheten, slik at interne og eksterne interessenter kan fatte beslutninger på et velinformert grunnlag.

Firmalisenser

Se hvilke tilganger som passer best for dine ansatte

Proff

Et komplett kunnskaps- og arbeidsverktøy som passer for deg som jobber som regnskapssjef, økonomisjef, revisor, regnskapsfører, bedriftsrådgiver, controller eller selskapsrettsadvokat. Løsningen gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt en lang rekke aktuelle maler og sjekklister. Med en Proff tilgang kan du også velge tilleggsmodulene ESG, IFRS samt Bank og finans.

Basis

Et effektivt kunnskapsverktøy for deg som jobber som regnskapsmedarbeider i en regnskapsavdeling eller regnskapsbyrå. Basis gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt utvalgte maler og sjekklister. Med en Basis tilgang kan du også velge tilleggsmodulen ESG.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no