Kunder

Vi hjelper våre kunder å effektivisere, samt digitalisere deres hverdag. I dib jobber vi tett med våre kunder og da det deres tilbakemeldinger og samarbeid som er med på videreutvikle oss.

Regnskapsøkonomen AS

Jeg bruker dib daglig til å kontrollere jobben min, og er dermed sikker på at det jeg oppgir til mine kunder er korrekt. Som en rådgiver for mine kunder sparer jeg mye tid på å kunne svare de direkte når de ringer inn, da jeg enkelt kan slå opp i dib.
Jeg opplever søkefunksjonaliteten og muligheten til å filtrere som enkel og intuitiv, og jeg finner alltid det jeg leter etter.
Jeg benytter meg av både sjekklistene og malene til dib, da disse er fantastiske og gjør min hverdag enklere. I tillegg liker jeg hvordan man finner kildehenvisninger til lovverket uansett hvor man er i dib.
Bruken av dib har ført til at jeg kan tilby en bedre og bredere rådgivning til mine kunder.

Bjørn Inge Jakobsen
Daglig leder | Regnskapsfører
Regnskapsøkonomen AS
https://regnskapsokonomen.no/

Hamar kommune

Vi i Regnskapsavdelingen i Hamar kommune har fagansvar for kommuneregnskapet og vi skal gi god veiledning til de kommunale enhetene.
KOSTRAhjelp er et viktig arbeidsverktøy som gjør at vi enkelt kan bistå enhetene med problemstillinger innen merverdiavgift, Kostra kontoplan, konteringer samt mye mer.
Vi er veldig fornøyde med at KOSTRAhjelp er enkelt å slå opp i og at vi finner vår egen kommunes kontoplan inne i KOSTRAhjelp. Vi er opptatt av å heve kompetansen til alle som bestiller og konterer, derfor er det viktig at alle som skal jobbe med KOSTRA både har tilgang til og får opplæring i KOSTRAhjelp

Petter Skåret
Regnskapsleder
Hamar kommune
https://www.hamar.kommune.no/

Panorama Regnskap & Rådgivning AS

Generelt veldig fornøyd med dflow. Enkel å bruke, og spesielt nyttig at man automatisk er logget på både dib og dflow samtidig. Koblingen med dib og dflow forenkler prosesser som å sende protokoller til signering. Jeg liker også at man får ferdig signert dokument på mail."

Line Gade Katrud
Autorisert regnskapsfører | Daglig leder
Panorama Regnskap & Rådgivning AS

HLO revisjon & rådgivning

Dflow har effektivisert vårt arbeid med engasjementsbrev og revisjonsberetninger fra mal til signering. Vi sender dokumenter direkte fra dib eller med drag & drop fra desktop. Spesielt tidsbesparende er det at dflow automatisk konverterer dokumenter til pdf, husker mine kontakter, purrer automatisk og leverer det ferdig signerte dokumentet på epost. Vi opplever at flere dokumenter blir signert i tide etter at vi begynte å bruke dflow.

Marthe Bjørnstad
Partner / statsautorisert revisor
HLO revisjon & rådgivning

Revisjonsselskapet Varder AS

dib har gode maler som er viktig for meg i min jobb.

Robert Gjelstenli
Revisjonsselskapet Varder AS
https://varder.no/

Azets Insight AS

dib gir meg enkel tilgang til lovtekster og gode maler. Kontohjelp.no gir oss god hjelp til oppslag på kontering og avgiftsspørsmål

Egil Lutro
Seniorkonsulent
Azets Insight AS
https://www.azets.no/om-oss/tjenester/

Odfjell Drilling

Jeg har over mange år brukt dib som verktøy og oppslagsverk i diverse roller med ulike utfordringer. Dib har fungert som mitt «Go – to» verktøy når jeg trenger hjelp til de litt mer omfattende problemstillingene, blant annet innen IFRS. I tillegg er det flere effektiviserende sjekklister i dib, spesielt den digitale og dynamiske notesjekklisten på IFRS, som er langt mer effektiv i sin bruk og gjenbruk enn for eksempel en stor excel-fil.

Tone Marit Coventry
Group Chief Accountant
Odfjell Drilling

Saferoad Group

Ofte står jeg ovenfor faglig komplekse problemstillinger i jobben, spesielt innenfor IFRS. Da er det godt å ha et verktøy som DIB å henvende seg til! Regnskapsstandarder er stadig under utvikling og da er det betryggende å ha et verktøy som er «up to speed» på regelverket og hvor det kontinuerlig drives utvikling som bidrar til et stadig bedre verktøy for oss som brukere.

Frode Langeland
Head of Group Accounting & ICFR
Saferoad Group

Borgestad ASA

Vi i Borgestad ASA bruker dib til oppslag i IFRS standardene. Dib er ett effektivt verktøy får faglig sikring. Innimellom benytter vi oss også av notesjekklisten

Pål Feen Larsen
CEO
Borgestad ASA

DNO ASA

Jeg har brukt dib i 10 år i flere firmaer og i ulike roller. Jeg opplever dib som et veldig innholdsrikt og effektivt verktøy. IFRS er et omfattende fagområde, men digitale oppslag og gode sjekklister bidrar til at jeg får gjort jobben mer effektivt.

Jonas Momkvist
Group Accounting and Reporting Manager
DNO ASA

Telia Norge AS

I Telia har vi de siste årene gjennomført flere fusjoner. I den forbindelse har vi hatt god bruk for dib. Jeg starter med fremdriftsplanen, som gir oss god oversikt over prosessen. Deretter bruker vi dokumentgeneratoren til å lage alle nødvendige dokumenter og protokoller. Jeg estimerer at vi har spart minst 2 ukers arbeid i året på å bruke dette verktøyet. Vi har også minimert bruken av dyre konsulenter ved at vi kan gjøre jobben selv. Jeg opplever det som en trygghet at alle dokumenter og sjekklister i dib alltid er oppdatert med endringer i lover og regler. Den faglige bredden i verktøyet gjør det også enkelt for meg å orientere meg utenfor mine egne fagområder, som for eksempel personal.

Anne Wenche Nilsen
leder Product & Services
Telia Norge AS
https://www.telia.no/

Posten Norge AS

DIB er ett av våre viktige arbeidsverktøy. I et stort konsern som Posten er kommer man borti mange ulike faglige utfordringer, og som fagansvarlig for regnskap, skatt og mva i Posten Norge er godt å ha et slikt verktøy tilgjengelig. Det er et brukervennlig oppslagsverk og enkelt å finne frem i. Både jeg og mine ansatte bruker oppslagsverket flittig

Tone Øisjøfoss
Fagsjef | Konsolidering og Rapportering | Konsernregnskap
Posten Norge AS
https://www.posten.no/

Våler kommune

Vi har brukt søkehjelpen mer enn et år, og er godt fornøyde. Verktøyet er lett å bruke for alle i organisasjonen, og vi føler at vi fører et riktigere KOSTRA-regnskap nå.

Leif Ombustvedt
Fagsjef regnskap
Våler kommune
https://www.valer-of.kommune.no

Fjord Services AS

Jeg har benyttet dib siden 2005, i Fjord Services AS og hos tidligere arbeidsgivere. dib gir oss mulighet til å tilby kundene flere tjenester utover tradisjonelle regnskapstjenester, noe som gir kundene merverdi og medarbeiderne våre flere spennende oppgaver.
I tillegg er dib en god portal for å holde seg faglig oppdatert. dib tilbyr en løsning som er enkel å bruke samtidig som den holder høyt faglig nivå.

Kristian Skibenes
Vice Styreleder | autorisert regnskapsfører
Fjord Services AS
http://www.fjordservices.no

Hverven Revisjon AS

dib har mange bra maler for ulike dokumenter og går mer i dybden enn lignende verktøy som vi benytter.

Rune Elnæs
Revisor
Hverven Revisjon AS
https://www.hvervenrevisjon.no

SuperOffice AS

dib er et godt oppslagsverk som går mer i dybden enn lignende løsninger på markedet. Det er fint å ha et oppslagsverk som er oppdatert og har gode maler på både NGAAP og IFRS. Mye av innholdet finnes på både norsk og engelsk. Dokumentgeneratoren er super - jeg bruker den mer og mer til utarbeidelse av styredokumenter.

Kristine Haglerød
Group Controller
SuperOffice AS
https://www.superoffice.no

Vår Energi

dib er oversiktlig og til enhver tid oppdatert på lover, regler og satser.
Det føles trygt å ha et slikt oppslagsverktøy for hånd, der all aktuell informasjon innen regnskap, lønn, skatt m.m. er samlet. Ellers liker jeg eksemplene som forklarer bruken av bokføringen/konklusjonen.

Anne Brit Mear
Regnskapsmedarbeider
Vår Energi
https://varenergi.no

Handelsbanken

Som fagansvarlig for skatt, IFRS og mva i Handelsbanken opplever jeg at dib er lett å finne frem i og har den nødvendige faglige informasjonen som jeg har
behov for.

Torill Vissebråten
Fagansvarlig skatt | IFRS | mva
Handelsbanken
https://www.handelsbanken.no

Wilh. Wilhelmsen Holding ASA

Jeg liker søkemulighetene i dib. Jeg finner det jeg leter etter veldig fort.

Anlaug Haarbye
Vice President Reporting & Control
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA
https://www.wilhelmsen.com/

Bertel O Steen AS

Som mangeårig bruker av dib, synes jeg dib har blitt stadig mer brukervennlig. I Bertel O. Steen-konsernet ønsker vi at alle økonomiansvarlige skal ha tilgang og bruke dette verktøyet, og tilbakemeldingene er at dib er et enkelt system å bruke og at navigeringen er bedre enn andre systemer vi har prøvd.

Anne U Hartz-Hanssen
Økonomisjef konsern
Bertel O Steen AS
https://www.bos.no/

Bugge Revisjonskontor

Dokumentgeneratoren i dib er fantastisk! Vi revisorer, trenger gode maler og dokumenter lik de man finner i dib.

Linn Varhaugvik
Partner og eier av selskapet
Bugge Revisjonskontor
http://www.revisjonskontor.no

Nitschke AS

Jeg bruker dokumentpakkene mye og har god nytte av Dokumentgeneratoren. Jeg sparer mye tid på å fylle ut alle dokumentene jeg trenger i én operasjon.

Jan Thorsby
Statsautorisert revisor
Nitschke AS
https://nitschke.no

Revisjonskompaniet Midt-Norge AS

Dokumentpakkene dib har er gode og, som revisor, bruker jeg de mye.

Geir Landrø
Revisor | regnskapsfører | skatterådgiver | Daglig leder
Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
https://www.revisjonskompaniet.no/

Tom Ove Olsen AS

dib er alltid oppdatert og har mange nyttige sjekklister som jeg benytter ofte.

Tom Olsen
Revisor
Tom Ove Olsen AS
https://tolsen.no/

Erga Revisjon AS

dib er kjempefint til å enkelt slå opp både lovregler og konteringer man lurer på. Jeg har blant annet funnet regler for OTP og konteringer for påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger m.m. dib hjelper også til med større ting som utfylling av store dokumentpakker innen selskapsrett. Kjapt, godt og veldig hjelpsomt! Fine DiBen!

Linn Messel
Registrert revisor
Erga Revisjon AS
https://erga.no/

K-TEAM AS

dib har mange gode maler og sjekklister som jeg som revisor har behov for i hverdagen. Dokumentgeneratoren gjør det utrolig enkelt å redigere og fylle ut flere dokumenter samtidig.

Kjell Korsgården
Ansvarlig revisor
K-TEAM AS
https://www.k-team.no/

Felleskjøpet Agri SA

Særlig i hektiske rapporteringsperioder er det godt å ha et oppslag og verktøy som er lett å finne frem i.

Endre Stakkerud
Regnskapsleder konsern
Felleskjøpet Agri SA
https://www.felleskjopet.no/

Fred. Olsen & Co

Bra og oppdatert oppslagsverk. Intuitivt å bruk. Har hatt nytte av verktøyet ved forberedelser til rettsaker, til utarbeidelse av regnskap og noter, samt til svarbrev til Skatteetaten og avgiftsmyndighetene.

Jørn Gulbrandsen
Vice President Finance & Control
Fred. Olsen & Co
http://www.fredolsen.no

Aker BioMarine AS

God søkefunksjonalitet.

Martin Arnholdt
Vice President Finance
Aker BioMarine AS
https://www.akerbiomarine.com/

Vardegruppen

Brukergrensesnitt, dokumentpakker, maler, det meste er bra med dib!

Einar Gjelsvik
Vardegruppen
http://www.vardegruppen.no/

Melhus kommune

KOSTRAhjelp har blitt en god venn som jeg bruker veldig ofte, og har faktisk ført til at jeg ikke lenger så ofte slår opp i min manuelle KOSTRA-veileder. Synes også det er veldig greit at det finnes en chat-funksjon der jeg får svar på spørsmålene veldig kjapt

Eva Lillerud
Melhus kommune
https://www.melhus.kommune.no/

Hammerfest kommune

KOSTRAhjelp er fantastisk, og jeg opplever at vi sparer mye tid på å bruke programmet. Jeg får raske svar, og om det er noe jeg ikke forstår, så sender jeg mail og får den hjelpen jeg trenger. Hvis flere ute i enhetene hadde brukt KOSTRAhjelp, ville det bli bedre kvalitet i regnskapet, og vi hadde jobbet enda mer effektivt. Jeg gav en gang tilbakemelding på noe jeg ikke fant, og de sørget for at det var på plass kort tid etter.

Janne Knutsen
Økonomikonsulent
Hammerfest kommune
https://hammerfest.kommune.no/

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no