KOSTRAhjelp

Høy kvalitet på kommuneregnskapet gir et best mulig beslutnings- og sammenligningsgrunnlag. KOSTRAhjelp er en brukervennlig søkehjelp som gir deg gode oppslag og veiledninger. Løsningen er for alle som jobber med kontering og moms i kommunen.

KOSTRAhjelp krever ingen installasjon og tas enkelt i bruk uten opplæring.

Løsningen inneholder søkeord som leder til kommunens egen kontoplan og angir bruk av riktig konto, funksjon og momskode.

3 gode grunner til å bruke KOSTRAhjelp
Rett kontering

Usikkerhet knyttet til kontering kan føre til feil og mangler i kommuneregnskapet.

Hvilken konto og funksjon/tjeneste skal fakturaen føres på, og hva er riktig mva-kode? Er det drift eller investering?

KOSTRAhjelp hjelper deg å finne riktig svar på dette, og frigjør tid fra korrigering og dialog rundt feilkonteringer.

Finn svarene selv

Enkelt å finne svar, enten du jobber med regnskap til daglig, eller ikke. En veldig brukervennlig søkehjelp som ikke krever opplæring.

Tilpasset og oppdatert

Oppdaterte og detaljerte veiledninger med kildehenvisninger, knyttet opp mot kommunens kontoplan og brukerens tjenesteområde.

KOSTRAhjelp – Konteringshjelp for kommunen

KOSTRAhjelp - webbasert oppslagsverk for riktig kontering og mva i kommunale tjenesteområder.
Integrert med kommunens egen kontoplan.

KOSTRAhjelp + dib kommune
Trenger du et verktøy som dekker hele området innenfor kommuneøkonomi?

KOSTRAhjelp er et frittstående oppslagsverk innen kontering og merverdiavgift. Mange som jobber med økonomi og regnskap vil ha behov for et verktøy som inneholder aktuelle lover og forskrifter, standarder, uttalelser, maler, sjekklister med mer, som forenkler og effektiviserer deres arbeidshverdag. Les mer om dib kommune 

Med dib kommune får du alt i ett system; oppslag, maler, sjekklister og alle aktuelle kilder innen regnskap, skatt, mva, lønn, revisjon, selskapsrett og personal. I mange tilfeller kan en kombinasjon av KOSTRAhjelp og dib være den rette løsningen for økonomiavdelingen i din kommune. Les mer om våre lisenser her.


KOSTRAhjelp er fantastisk, og jeg opplever at vi sparer mye tid på å bruke programmet. Jeg får raske svar, og om det er noe jeg ikke forstår, så sender jeg mail og får den hjelpen jeg trenger. Hvis flere ute i enhetene hadde brukt KOSTRAhjelp, ville det bli bedre kvalitet i regnskapet, og vi hadde jobbet enda mer effektivt. Jeg gav en gang tilbakemelding på noe jeg ikke fant, og de sørget for at det var på plass kort tid etter.
Janne Knutsen
Hammerfest kommune

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no