Sjekklister

Ulike prosesser kan være tunge og det er viktig at de blir gjennomføres korrekt. Sjekkliste er et effektivt hjelpemiddel som sørger for alle stegene blir gjort riktige og dermed reduserer feil og mangler.

Hvorfor Sjekklister?

  • Alltid tilgang til oppdaterte sjekklister som; notesjekkliste, sjekklister for fusjon, fisjon, avvikling, HR og mye mer
  • I sjekklisten kan du enkelt sammenligne med fjoråret og se om det er kommet nye eller endrede krav 
  • Start forberedelsene til årsoppgjøret i god tid. Vi er oppdatert i begynnelsen november
  • Tilpass egne sjekklister til dine selskaper eller kunder og overlat oppdateringen til oss
  • Lag en mal og dupliser på liknende selskaper
  • Legg inn egne kommentarer
  • Samarbeid med kolleger – du kan dele sjekklisten og jobbe i den samtidig
  • Mulighet til gjenbruk år etter år

Slik fungerer det.

 

1. Opprett ny utfylling
Før du kan begynne å fylle ut en sjekkliste, det vil si markere sjekkpunkter som utført /ikke aktuelt må du opprette en ny utfylling øverst til venstre. Da dukker det oppe en dialogboks hvor du må angi navn på utfyllingen.
2. Tilpass og fyll ut
Marker punkter som utført eller ikke-aktuelle (IA) og se til enhver tid hvor langt du er kommet. Spar tid ved å markere grupper av sjekkpunkter i én operasjon.
3. Samarbeid med kollegaer
Del sjekklisten for å fylle ut samtidig eller la din overordnede kontrollere utfyllingen din.
Det er bare den som oppretter sjekklisten som kan slette den. Alle kan redigere.
4. Gjenbruk - flere ganger
Lag en mal. Dupliser sjekklisten og dra nytte av tilpasningen du har gjort på andre og lignende selskaper.
Bruk samme sjekklisten igjen år etter år. Alle sjekklister i dib blir løpende oppdatert med endringer – også dine tilpassede lister.
5. Generer sjekklisten
Generer sjekklisten ut i Word til dokumentasjon – da blir den statisk.
I dib lever den videre og fagavdelingen holder den oppdatert med faglige endringer.

Slik fungerer sjekklister- Notesjekklisten

En praktisk fremvisning av hvordan notesjekklisten i dib kan benyttes.


Jeg liker det gode grensesnittet som dib har. Det gir en god oversikt over innholdet.

Silje Øie

Revisor medarbeider
Nordmøre Revisjon AS


Jeg har benyttet dib siden 2005, i Fjord Services AS og hos tidligere arbeidsgivere. dib gir oss mulighet til å tilby kundene flere tjenester utover tradisjonelle regnskapstjenester, noe som gir kundene merverdi og medarbeiderne våre flere spennende oppgaver.
I tillegg er dib en god portal for å holde seg faglig oppdatert. dib tilbyr en løsning som er enkel å bruke samtidig som den holder høyt faglig nivå.

Kristian Skibenes

Vice Styreleder | autorisert regnskapsfører
Fjord Services AS


dib har mange bra maler for ulike dokumenter og går mer i dybden enn lignende verktøy som vi benytter.

Rune Elnæs

Revisor
Hverven Revisjon AS


dib er oversiktlig og til enhver tid oppdatert på lover, regler og satser.
Det føles trygt å ha et slikt oppslagsverktøy for hånd, der all aktuell informasjon innen regnskap, lønn, skatt m.m. er samlet. Ellers liker jeg eksemplene som forklarer bruken av bokføringen/konklusjonen.

Anne Brit Mear

Regnskapsmedarbeider
Vår Energi

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no