dib

Spar tid og få en mer digital hverdag. Kunnskapverktøy for deg som jobber med regnskap, revisjon og rådgivning. Alltid oppdaterte oppslag, maler og sjekklister slik at du kan levere på dine oppdragsgiveres forventninger.

Firmalisenser

Se hvilke tilganger som passer best for dine ansatte

ESG

Et kunnskaps- og arbeidsverktøy som passer for deg som jobber med bærekraftsrapportering . Løsningen gir deg ESRS-standarder og relevant regelverk, samt fagartikler som redegjør for, og illustrerer anvendelsen av ESG i praksis. I tillegg får du tilgang til brukervennlige sjekklister.

Proff

Et komplett kunnskaps- og arbeidsverktøy som passer for deg som jobber som regnskapssjef, økonomisjef, revisor, regnskapsfører, bedriftsrådgiver, controller eller selskapsrettsadvokat. Løsningen gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt en lang rekke aktuelle maler og sjekklister. Med en Proff tilgang kan du også velge tilleggsmodulene ESG, IFRS samt Bank og finans.

Basis

Et effektivt kunnskapsverktøy for deg som jobber som regnskapsmedarbeider i en regnskapsavdeling eller regnskapsbyrå. Basis gir deg oppdaterte oppslag på lover og regler, samt utvalgte maler og sjekklister. Med en Basis tilgang kan du også velge tilleggsmodulen ESG.

Effektive arbeidsprosesser er en suksessfaktor for Ruter

Ruter arbeider kontinuerlig med å digitalisere hverdagen på økonomi slik at de ansatte kan jobbe mer effektivt, og med mindre feil og mangler.

– Digitaliseringer kommer man ikke unna. I Ruter har vi effektivisert mange av våre arbeidsprosesser og gjort dem mer digitale, sier Unn Tiller, teamleder regnskap i Ruter.

Digitalisering fører ofte til at fagmiljøer som økonomi- og regnskap blir mindre når de manuelle oppgavene automatiseres og forenkles. De faglige problemstillingene blir imidlertid ikke færre. Det stiller større krav til at de ansatte kan løse et bredere spekter av faglig problemstillinger. Oppdaterte digitale oppslagsverktøy er derfor blitt stadig viktigere støttesystemer for alle som jobber med økonomi og regnskap.

«I Ruter har vi i flere år hatt ulike oppslagstjenester, men disse ble lite brukt. I 2017 valgte vi å gå for dib og er veldig fornøyd med dette valget. Det er enkelt å slå opp og vi får relevant og riktig informasjon. Sjekklistene i dib gir oss støtte i flere ulike typer arbeidsprosesser.»
Unn Tiller, teamleder regnskap i Ruter

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no