Sist oppdatert : 13.03.2019

Avvikling – regnskapsoppstillinger

Fagartikler Regnskap Revisjon SelskapsrettFra 1. mars 2019 hører ansvaret for å avvikle aksjeselskaper under det sittende styret i selskapet, men det er fortsatt anledning til å velge et eget avviklingsstyre om det er ønskelig. Beslutningen om å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen.

I forbindelse med avvikling av selskaper skal det lages en rekke regnskapsoppstillinger:

  • oversikt over alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser
  • avviklingsbalanse
  • regnskap i avviklingsperioden
  • sluttoppgjør

skilt med under avvikling

 

Oversikt

Når beslutningen om avvikling er tatt skal styret lage en avviklingsoversikt, som er en oversikt over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Oversikten har ingen formkrav, og er et praktisk, internt dokument for å få oversikt over alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser uavhengig av om eiendelen/forpliktelsen har vært ført opp i regnskapet tidligere. Behovet for en oversikt over forpliktelsene, har sammenheng med krav til kreditorvarsel og dekning av selskapets forpliktelser.

Avviklingsbalanse

Styret skal også gjøre opp en avviklingsbalanse for selskapet, og den er prinsipielt forskjellig fra oversikten. En del av reglene i regnskapsloven skal ikke anvendes når selskapet skal avvikles, og det skal brukes virkelige verdier. Balansen skal vise samtlige forpliktelser selskapet har ved avviklingen. Det vil si at selskapet må avsette for latente forpliktelser. Garantiansvar og skatteforpliktelser vil være eksempel på en forpliktelse ved avvikling som det må avsettes for.

Regnskapet i avviklingsperioden

Under avviklingen skal årsregnskap avlegges, og sendes til Regnskapsregisteret etter samme regler som ellers. Det siste regnskapsåret slutter på oppløsningstidspunktet. Går avviklingen over årsskiftet, må det utarbeides årsregnskap og årsberetning for år to også.

Sluttoppgjøret

Sluttoppgjøret (avviklingsoppgjøret) utarbeides etter avsluttet utdeling, og er grunnlag for godkjennelse av oppgjøret ved generalforsamlingen. Oppgjøret må vise hvilke eiendeler selskapet hadde da det ble oppløst, og hvilke eiendeler som er avstått fra, og tilført til selskapet senere. Tilsvarende må oppgjøret vise hvilke forpliktelser selskapet hadde da det ble oppløst, hvilke forpliktelser det er blitt påført senere, og hvorvidt forpliktelsene er gjort opp, eventuelt hva som er avsatt for.

I dib finner du nyttig informasjon om avviklingsprosessen, aktuelle maler og sjekklister, samt informasjon om den regnskapsmessige behandlingen av avvikling.  Se hvordan vi kan bistå deg med selskapsrett eller prøv dib kostnadsfritt i dag.

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no