Sist oppdatert : 15.10.2019

Fusjon og fisjon

Fagartikler SelskapsrettFusjon skjer når et selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap.Ved en fisjon deles eiendeler, rettigheter og forpliktelser mellom to eller flere selskaper.

Fisjons- og fusjonsprosessene er ofte kompliserte, og krever at det tas hensyn til flere rettsområder og regelverk , og har god forretningsforståelse. Det er viktig at både grunnlaget og gjennomføringen av fusjonen eller fisjonen blir riktig, i tillegg til at virkningene for selskapet må vurderes.

Det finnes flere grunner til at det er ønskelig å gjennomføre fusjoner og fisjoner. Fusjoner kan blant annet være aktuelt der det ønskes en forenkling av konsernstrukturen uten å påvirke avtaler med tredjeparter etc. Fisjoner kan være aktuelt ved deling og integrasjon av ervervet virksomhet, salg av eiendom osv. En kombinasjon av fisjon og fusjon kan brukes ved etablering av en holdingstruktur/konsern.

I dib finner du sjekklister med tilhørende dokumentmaler som gjør det enklere å gjennomføre den formelle delen av fusjoner og fisjoner. Sjekklistene starter med en praktisk fremdriftsplan som oppsummerer de ulike stegene og samtidig angir en tidsplan med datoer og antall dager det vil ta, i henhold til lovens krav, å gjennomføre en fusjon eller fisjon.

I dib kan du få tilgang til følgende prosesser for AS (ASA):

Fusjon Fisjon
 • Opptaksfusjon (med et eller flere OD)
 • Mellom mor og heleid datter
 • Konsernfusjon (nye aksjer)
 • Konsernfusjon (øke pålydende)
 • Trekantfusjon med flere OD
 • Omvendt mor-datter
 • Over landegrensene
 • Søsterfusjon
 • Fisjon – fusjon
 • Konsernfisjon (øke pålydende)
 • Likedelingsfisjon med oppløsning
 • Over landegrensene
 • Ved nystiftelse (med et eller flere OT)
 • Vertikal fisjon (drop down)

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no