Opprettet : 20.05.2020 | Sist oppdatert : 27.09.2021

Tilbakekalling av permitterte – hvordan går du frem?

Fagartikler Korona Lønn og personalNå som samfunnet åpnes, og det igjen er behov for arbeidskraft, skal permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid. Her gir vi noen råd om hvordan dette kan gjøres på en ryddig måte.

Tilbakekalle helt, permitteringen avsluttes

Når bedriften igjen har arbeid å tilby faller grunnlaget for permitteringen bort, permitteringen opphører og arbeidstakere skal tilbake på arbeid.

I motsetning til når det varsles om permittering, er det ingen formkrav ved tilbakekalling til arbeid. Vi anbefaler å ta en telefon til arbeidstakeren, og for å unngå misforståelser, følger opp med skriftlig bekreftelse på e-post eller sms.

Når permitteringen opphører har arbeidstaker plikt til å returnere til arbeidet på relativt kort varsel. Det er ingen lovbestemmelser som direkte regulerer hvor raskt, men arbeidstaker bør få en frist på 1-2 dager.

Også i de tilfellene hvor det er gitt en sluttdato for permitteringen i permitteringsvarslet, må arbeidstakere returnere til jobb i løpet av 1-2 dager hvis grunnlaget for permitteringen opphører før den antatte sluttdatoen. Eneste unntak her er om arbeidstaker har fått et permitteringsvarsel med en bestemt sluttdato og vedkommende har fått midlertidig arbeid i en annen bedrift. I slike tilfeller bør arbeidsgiver og arbeidstaker sammen finne frem til en returdato. Arbeidstaker bør få litt ekstra tid til å avslutte arbeidsforholdet hos sin midlertidige arbeidsgiver.

Der det er gitt et permitteringsvarsel med en sluttdato, plikter arbeidstaker å stille på jobb igjen når den varslede permitteringsperioden er over. I disse tilfellene er det ikke nødvendig med et varsel fra arbeidsgiver. Vi anbefaler allikevel å ta en telefon til arbeidstaker for å sikre at han er plass på den datoen som er avtalt i permitteringsvarselet.

Tilbakekalle helt: 

  • Arbeidstaker må gi beskjed til NAV om at de er kalt tilbake til arbeid slik at dagpengeperioden opphører.
  • Arbeidsgiver har tilsvarende meldeplikt til a-ordningen om at permitteringen er avsluttet.

 

Tilbakekalle delvis, permitteringen fortsetter

Ved “delvis tilbakekalling” vil arbeidstaker fortsatt være permittert, men med en lavere permitteringsgrad enn det som ble varslet i permitteringsvarselet. Dette kan være aktuelt i situasjoner hvor man har behov for å løse flere arbeidsoppgaver, men ikke fullt ut kan sysselsette arbeidstakere på en økonomisk forsvarlig måte. Hvis en arbeidstaker for eksempel er 100% permittert, kan permitteringsgraden nedjusteres til 50%.

Det er heller ikke her formelle krav til hvordan dette skal gjøres. Vi anbefaler at delvis tilbakekalling også bekreftes skriftlig, gjerne med en redegjørelse for hvorfor det fortsatt er behov for permittering. Det er ikke krav om nytt permitteringsvarsel, og det vil heller ikke bli nye lønnspliktdager.

Tilbakekalle delvis: 

  • Arbeidstaker må gi beskjed til NAV om endringen slik at dagpengene blir justert.
  • Arbeidsgiver må melde ifra til a-ordningen.

 

Midlertidig arbeid under permitteringsperioden

Hvis det oppstår et midlertidig arbeidsbehov i bedriften er det anledning til å ta inn arbeidstakere for en kortere periode på inntil 6 uker, uten at permitteringen anses som avsluttet. Varer arbeidsforholdet mer enn 6 uker, må det iverksettes en ny permittering. Prøv dib og les mer om arbeid under permittering

Permitteringssjekkliste

I dib finner du  en permitteringssjekkliste  med mye informasjon om blant annet endringer underveis i permitteringsperioden og hvordan avslutte en permittering. Prøv dib kostnadsfritt. 

Relaterte artikler
camping i naturen
23.04.2020

Hva gjør vi med ferie når arbeidstakerne er permittert?

Korona
Lønn og personal

Det er ingen egne bestemmelser i ferieloven som regulerer ferieavvikling ved permittering, dermed gjelder ferieloven også under permittering. Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie, også når vedkommende er permittert. Avtalt ferie løper som normalt.

20.03.2020

Permitteringer – hva betyr koronatiltakene helt konkret

Fagartikler
Korona
Lønn og personal

Økonomisk krisepakke sikrer nå permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Tiltakene trer i kraft fra 20. mars 2020.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo