Opprettet : 20.05.2020 | Sist oppdatert : 27.09.2021

Tilbakekalling av permitterte – hvordan går du frem?

Fagartikler Korona Lønn og personalNår det igjen er behov for arbeidskraft i bedriften, skal permitterte arbeidstakere tilbake i arbeid. Her gir vi noen råd om hvordan dette kan gjøres på en ryddig måte.

Tilbakekalle helt, permitteringen avsluttes

Når bedriften igjen har arbeid å tilby, faller grunnlaget for permitteringen bort. Da opphører permitteringen og permitterte arbeidstakere skal tilbake i arbeid.

I motsetning til når det varsles om permittering er det ingen formkrav ved tilbakekalling til arbeid. Vår anbefaling er å ta en telefon til arbeidstakeren, og følge opp med skriftlig bekreftelse på e-post eller sms.

Når permitteringen avsluttes, plikter arbeidstaker å returnere til arbeidet på relativt kort varsel. Det er ingen lovbestemmelser som direkte regulerer hvor raskt, men det er naturlig at arbeidstaker får en frist på 1-2 dager.

Der det er gitt permitteringsvarsel med en sluttdato plikter arbeidstaker å stille på jobb igjen når den varslede permitteringsperioden er over. Vi anbefaler å ta en telefon til arbeidstaker for å sikre at han er plass på den datoen som er fastsatt i permitteringsvarselet.

Hvis grunnlaget for permitteringen opphører før sluttdatoen som er oppgitt i permitteringsvarselet, må arbeidstaker stille på jobb når vedkommende får beskjed om det. Dersom arbeidstaker har fått midlertidig arbeid i en annen bedrift bør arbeidsgiver og arbeidstaker sammen finne frem til en passende returdato. Arbeidstaker har forholdt seg til datoen i varselet, og det kan hevdes at han bør få litt ekstra tid til å avslutte arbeidsforholdet hos sin midlertidige arbeidsgiver.

  • Arbeidstaker må gi beskjed til NAV om at permitteringen er avsluttet slik at dagpengeperioden opphører.
  • Arbeidsgiver har tilsvarende meldeplikt til a-ordningen om at permitteringen er avsluttet.

 

Tilbakekalle delvis, permitteringen fortsetter

Ved “delvis tilbakekalling” er arbeidstaker fortsatt permittert, men med en lavere permitteringsgrad enn det som ble varslet i permitteringsvarselet. Dette kan være aktuelt i situasjoner hvor man har behov for å løse flere arbeidsoppgaver, men ikke fullt ut kan sysselsette arbeidstakere på en økonomisk forsvarlig måte. Hvis en arbeidstaker for eksempel er 100% permittert, kan permitteringsgraden nedjusteres til 50%.

Det er heller ikke her formelle krav til hvordan dette skal gjøres. Vi anbefaler at delvis tilbakekalling også bekreftes skriftlig, gjerne med en redegjørelse for hvorfor det fortsatt er behov for permittering. Det er ikke krav om nytt permitteringsvarsel, og det vil heller ikke bli nye lønnspliktdager. 

  • Arbeidstaker må gi beskjed til NAV om endringen slik at dagpengene blir justert.
  • Arbeidsgiver må melde ifra til a-ordningen.

 

Midlertidig arbeid under permitteringsperioden

Hvis det oppstår et midlertidig arbeidsbehov i bedriften er det anledning til å ta inn arbeidstakere for en kortere periode på inntil 6 uker, uten at permitteringen anses som avsluttet. Varer arbeidsforholdet mer enn 6 uker må det iverksettes en ny permittering. Prøv dib og les mer om arbeid under permittering

Permitteringssjekkliste

I dib finner du en sjekkliste for permittering. Den inneholder mer utfyllende informasjon om hvordan avslutte en permittering. Prøv dib kostnadsfritt. 

Relaterte artikler
camping i naturen
08.03.2024

Hva gjør vi med ferie når arbeidstakerne er permittert?

Korona
Lønn og personal

Det er ingen egne bestemmelser i ferieloven som regulerer ferieavvikling ved permittering, dermed gjelder ferieloven også under permittering. Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie, også når vedkommende er permittert. Avtalt ferie løper som normalt.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no