Opprettet : 20.05.2020

Tilbakekalling av permitterte – hvordan går du frem?

Fagartikler Korona Lønn og personalNå som samfunnet har begynt å åpne seg igjen, opplever arbeidsgivere at det er behov for å tilbakekalle permitterte arbeidstakere helt eller delvis.

Tilbakekalle helt, permitteringen avsluttes

Når bedriften igjen har arbeid å tilby faller grunnlaget for permitteringen bort, permitteringen opphører og arbeidstakere skal tilbake på arbeid.

I motsetning til når det varsles om permittering, er det ingen formkrav når arbeidstakere skal kalles tilbake. Vi anbefaler at dere tar en telefon til de ansatte. For ordens skyld og for å unngå misforståelser, bør samtalen følges opp med skriftlig informasjon på e-post eller sms som bekrefter at permitteringen opphører og tidspunkt for oppmøte.

Når permitteringen opphører har arbeidstakerne en plikt til å returnere til arbeidet på relativt kort varsel. Det er ingen lovbestemmelser som direkte regulerer hvor raskt, men arbeidstaker bør få en frist på 1-2 dager.

Også i de tilfellene hvor det er gitt en sluttdato for permitteringen i permitteringsvarslet må arbeidstakere returnere til jobb i løpet av 1-2 dager hvis grunnlaget for permitteringen opphører før den antatte sluttdatoen. Eneste unntak her er om arbeidstaker har fått et permitteringsvarsel med en bestemt sluttdato og vedkommende har fått midlertidig arbeid i en annen bedrift. I slike tilfeller bør arbeidsgiver og arbeidstaker sammen finne frem til en returdato, og arbeidstaker bør få litt ekstra tid til å avslutte arbeidsforholdet hos biarbeidsgiver.

Der det er gitt et permitteringsvarsel med en sluttdato, og arbeidstakerne ikke kalles tilbake før denne datoen, plikter de å stille på jobb igjen når den varslede permitteringsperioden er over. Det skal i disse tilfellene ikke være nødvendig med et varsel fra arbeidsgiver. Vi anbefaler allikevel å ta en telefon til arbeidstakerne det gjelder for å sikre at de er plass på den datoen som er avtalt.

  • Arbeidstaker må gi beskjed til NAV om at de er kalt tilbake til arbeid slik at dagpengeperioden opphører.
  • Arbeidsgiver har tilsvarende meldeplikt til a-ordningen om at permitteringen er avsluttet.

 

Tilbakekalle delvis, permitteringen fortsetter

Ved “delvis tilbakekalling” vil arbeidstaker fortsatt være permittert, men med en lavere permitteringsgrad enn det som ble varslet i permitteringsvarselet. Dette kan være aktuelt i situasjoner hvor man har behov for å løse flere arbeidsoppgaver, men ikke fullt ut kan sysselsette arbeidstakere på en økonomisk forsvarlig måte. Hvis en arbeidstaker for eksempel ble permittert 100% kan man nedjustere permitteringsgraden til eksempelvis 50%.

Det er heller ikke her formelle krav til hvordan dette skal gjøres, men vi anbefaler at delvis tilbakekalling også bekreftes skriftlig, gjerne med en redegjørelse for hvorfor det fortsatt er behov permittering. Det er ikke krav om nytt permitteringsvarsel i slike tilfeller, og det vil heller ikke bli nye lønnspliktdager. Arbeidstaker har fortsatt krav på dagpenger så lenge de ikke jobber mer enn 60% av sin vanlige arbeidstid.

  • Arbeidstaker må gi beskjed til NAV om endringen slik at dagpengene blir justert.
  • Arbeidsgiver må melde ifra til a-ordningen.

 

Midlertidig arbeid under permitteringsperioden

Hvis det oppstår et midlertidig arbeidsbehov i bedriften, er det anledning til å ta inn arbeidstakere for en kortere periode på inntil 6 uker, uten at permitteringen anses som avsluttet. Varer arbeidsforholdet mer enn 6 uker, må det iverksettes en ny permittering. Prøv dib og les mer om arbeid under permittering

Permitteringssjekkliste

I dib finner du  en permitteringssjekkliste  med mye informasjon om blant annet endringer underveis i permitteringsperioden og hvordan avslutte en permittering. Prøv dib kostnadsfritt. 

Relaterte artikler
camping i naturen
23.04.2020

Hva gjør vi med ferie når arbeidstakerne er permittert?

Korona
Lønn og personal

Det er ingen egne bestemmelser i ferieloven som regulerer ferieavvikling ved permittering, dermed gjelder ferieloven også under permittering. Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie, også når vedkommende er permittert. Avtalt ferie løper som normalt.

20.03.2020

Permitteringer – hva betyr koronatiltakene helt konkret

Fagartikler
Korona
Lønn og personal

Økonomisk krisepakke sikrer nå permitterte full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. Tiltakene trer i kraft fra 20. mars 2020.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo