Opprettet : 23.04.2020 | Sist oppdatert : 08.03.2024

Hva gjør vi med ferie når arbeidstakerne er permittert?

Korona Lønn og personalDet er ingen egne bestemmelser i ferieloven som regulerer ferieavvikling ved permittering, dermed gjelder ferieloven også under permittering. Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker ferie, også når vedkommende er permittert. Avtalt ferie løper som normalt.

Ferie under permittering

Ofte har man allerede før permitteringen ble iverksatt fastsatt tidspunkt for ferie. Denne avvikles da som avtalt. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan selvsagt bli enige om at ferien utsettes, så lenge det er driftsmessig forsvarlig, men dette er altså ikke noe arbeidstakeren ensidig kan kreve. En slik avtale bør i så fall gjøres skriftlig.

Har dere ikke avtalt ferie med de ansatte, skal tidspunkt for ferie drøftes med de ansatte i god tid før ferieavviklingen. Kommer ikke partene til enighet, er det arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferie.

Arbeidsgiver må være oppmerksom på at arbeidstaker har krav på å få avviklet tre uker sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september.

Med mindre særlige forhold er til hinder for det kan arbeidstaker kreve å bli informert om tidspunkt for ferie senest 2 måneder før ferien tar til.

Les også 10 vanlige spørsmål om ferie

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no