Fagområder


ESG


Bærekraftsrapportering er krevende. Regelverket er nytt og omfattende. Vi gir deg oppdaterte ESRS-standarder og relevant regelverk, samt fagartikler som redegjør for, og illustrerer anvendelsen av ESG i praksis. I tillegg får du tilgang til brukervennlige sjekklister som effektiviserer hverdagen din.

IFRS


IFRS-rapportering er krevende. Regelverket er omfattende og til tider svært komplisert. Vi gir deg oppdaterte IFRS-standarder og tolkninger, samt en stor samling fagartikler som redegjør for, og illustrerer anvendelsen av IFRS i praksis. I tillegg får du tilgang til brukervennlige sjekklister og maler som effektiviserer din hverdag.

Selskapsrett


Aksjelovene stiller bestemte krav til hvordan et selskap skal stiftes, samt til hvordan fusjon, fisjon og kapitalforhøyelse skal skje. Det er viktig at man gjør det på riktig måte for at transaksjonene skal være gyldige. Ved å ha oppdaterte og tilgjengelige maler og sjekklister vil du kunne være mer rask og effektiv. Få tilgang til dette og mye mer i dib.

Revisjon


I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å holde seg oppdatert og levere høy kvalitet innen tidsfristen. Gjør hverdagen din enklere ved å bruke dib. Vi gir deg oppdaterte lover og standarder, samt tilgang til maler og sjekklister som effektiviserer ditt arbeid.

Regnskap


Det kan være utfordrende å ha full kontroll på avstemminger, periodiseringer og rapporteringer. Både lovverket og standardene setter krav til bokføring, dokumentasjon og utarbeidelse av regnskapet. Da er det viktig å ha tilgang til oppdatert informasjon slik at du kan jobbe effektivt. Vi har kunnskapsverktøyet som gir deg svarene du trenger, samt praktiske sjekklister og maler innen regnskap.

Lønn og Personal


Regler og satser innenfor lønns- og personalområdet endres ofte, og det forventes at du som jobber med faget skal ha full kontroll. Hender det at du er usikker på hvilke regler som gjelder for lønnsbehandlingen eller arbeidsrettslige spørsmål? Gjennom oppdaterte oppslag, maler og sjekklister hjelper vi deg med riktig håndtering av dine problemstillinger.

Skatt og MVA


Problemstillingene innen skatt og merverdiavgift er mange, og regelverket er ofte komplekst og utfordrende å få oversikt over. Kunnskap og kontroll blir en viktig del av hverdagen når skatt og merverdiavgift skal beregnes og rapporteres riktig. dib gir deg tilgang til oppdaterte temaer, praktiske sjekklister, nyttige skjemaer og relevante kilder som kan hjelpe deg å finne ut av de spørsmålene som dukker opp.

Bank og Finans


Banker og finansieringsforetak følger i utgangspunktet de samme reglene i sin regnskapsrapportering som øvrige foretak, men årsregnskapsforskriften for banker med mer, medfører behov for justeringer i disse. For å jobbe effektivt, trenger du et oppslag tilpasset bransjen. Vi gir deg alltid oppdatert regelverk og brukervennlige sjekklister og maler.

Kommunerevisjon


I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å holde seg oppdatert og levere høy kvalitet innen tidsfristen. Gjør hverdagen din enklere ved å bruke dib. Vi gir deg oppdaterte lover og standarder, samt tilgang til maler og sjekklister som effektiviserer ditt arbeid.

Kommuneregnskap


Det kan være utfordrende å ha full kontroll på avsteminger, periodiseringer og rapporteringen. Både lovverket og standardene setter krav til bokføring, dokumentasjon og utarbeidelse av regnskapet. Vi gir deg oppdaterte oppslagsverk samt brukervennlige sjekklister og maler.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no