Våre tilganger

Lurer du på hvordan du kan få tilgang til dib og hva det koster? I samarbeid, setter vi sammen den beste kombinasjonen av tilganger for din bedrift og dine medarbeidere. Prisen vil avhenge av antall aktuelle brukere og hvilken kombinasjon av tilganger dere ønsker. I tabellen under kan du se hva som er inkludert i de ulike tilgangene.

  Kontohjelp BasisProff
Fagområder  
IFRS | Bank og finans TILLEGG
ESGFRITTSTÅENDETILLEGG | FRITTSTÅENDETILLEGG | FRITTSTÅENDE
RevisjonTILLEGGTILLEGG
Selskapsrett
Bokføring | Årsregnskap KUN BOKFØRING
Personal | Lønn
Skatt | MVA
Oppslag  
Faglitteratur BEGRENSET
Tema
Skatte-ABC
Satser | Frister
Kontoplan
Verktøy  
Regnskapsanalyse avhukningsmerke
Noter | Eksempelregnskap
Maler med dokumentgenerator BEGRENSET
Sjekklister BEGRENSET
Kilder  
Lover | Lovkommentarer BEGRENSET
Forskrifter | Håndbøker
Uttalelser og artikler
Avgjørelser
Forarbeider
Skatteavtaler

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no