Opprettet : 13.06.2023 | Sist oppdatert : 27.03.2024

Har foretaket revisjonsplikt?

Fagartikler Regnskap Revisjon SelskapsrettRevisjonsplikten avhenger av i hvilken bransje foretaket driver, type foretakform eller størrelsen på virksomheten.

Bransjer som er revisjonspliktige

Noen bransjer er revisjonspliktige i henhold til særlovgivning uansett hvilken foretaksform virksomheten drives i og størrelse på virksomheten. Dette gjelder for eksempel:

 • advokater
 • apotekere
 • medhjelper som er godkjent etter pengespillforskriften
 • virksomheter som Finanstilsynet fører tilsyn med, eksempelvis:
  • regnskapsførere
  • revisorer
  • inkassoselskaper
  • eiendomsmeglere
  • finansieringsforetak
  • forsikringsselskap
  • banker

 

Foretaksformer som er revisjonspliktige

Noen foretaksformer er revisjonspliktige uavhengig av omfanget av virksomheten.

 • Allmenn aksjeselskaper (ASA),
 • Stiftelser
 • Borettslag
 • Boligbyggelag
 • Verdipapirfond
 • Statsforetak
 • Interkommunale foretak

 

Revisjonsplikt basert på størrelse på virksomheten

Aksjeselskaper (AS) er i utgangspunktet revisjonspliktig, men kan fravelge revisjon dersom sist avlagte årsregnskap viser at:

 • Omsetningen er lavere enn kr 7.000.000
 • Balansesummen er lavere enn kr 27.000.000 og
 • Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør færre enn 10*) årsverk

 

For andre foretaksformer avhenger revisjonsplikten av om foretaket har plikt til å utarbeide årsregnskap etter regnskapslovens bestemmelser og om sist avlagte årsregnskap viser at:

 • Omsetningen er kr 7.000.000 eller høyere
 • Balansesummen er kr 27.000.000 eller høyere
 • Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør minst 10*) årsverk

*)For enkeltpersonforetak, foreninger og ideelle organisasjoner er grensen for gjennomsnittlige antall ansatte 20 årsverk.

 

Selskaper som er pålagt revisjon av skatte- eller avgiftsmyndigheter, kan ikke fravelge revisjon selv om regnskapsverdiene ligger under terskelverdiene.

I dib får du full oversikt over revisjonsplikt, regnskapsplikt og bokføringsplikt for alle vanlige foretaksformer. Prøv dib i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no