Opprettet : 06.05.2024 | Sist oppdatert : 06.05.2024

Når omfattes foretaket av kravet til bærekraftsrapportering?

ESG FagartiklerBørsnotering og terskler for inntekter, balansetall og antall ansatte avgjør når foretaket omfattes av rapporteringskravene etter CSRD (bærekraftsdirektivet) med tilhørende ESRS-standarder. De første foretakene må ta i bruk de nye reglene for første gang for regnskapsåret 2024, i rapporter som offentliggjøres i 2025.
Finansdepartementet fremmet forslag til nye lovregler om bærekraftsrapportering den 15. mars 2024 (Prop. 57 L (2023-2024)).

Følgende tidsramme gjelder for hvilke foretak som omfattes av kravene til bærekraftsrapportering:

Regnskapsåret 2024 (rapporteres i 2025)

Foretak av allmenn interesse (noterte foretak, banker og forsikringsforetak) som oppfyller minst to av følgende tre krav:

 • Gjennomsnittlig årsverk i løpet av regnskapsåret over 500
 • Balansesum mer enn 290 millioner kroner
 • Salgsinntekter mer enn 580 millioner kroner

 

Regnskapsåret 2025 (rapporteres i 2026)

Alle store foretak som oppfyller minst to av følgende tre krav:

 • Gjennomsnittlig årsverk i løpet av regnskapsåret over 250
 • Balansesum mer enn 290 millioner kroner
 • Salgsinntekter mer enn 580 millioner kroner

 

Regnskapsåret 2026 (rapporteres i 2027)

Små og mellomstore noterte foretak, men disse får enklere rapporteringskrav og forenklede rapporteringsstandarder. Det innebærer foretak som oppfyller minst to av følgende tre krav:

 • Gjennomsnittlig årsverk i løpet av regnskapsåret mellom 10 og 250
 • Balansesum fra 5 til 290 millioner kroner
 • Salgsinntekter fra 10 til 580 millioner kroner

 

Kategorier av foretak og foretaksformer

Det ble i desember 2023 vedtatt endringer i kategoriseringen av foretak og konsern i EU’s regnskapsdirektiv for å ta hensyn til inflasjon. Med endringene vil færre foretak regnes som store foretak, og færre foretak vil omfattes av reglene om bærekraftsrapportering enn det som ble lagt til grunn i utredningen (NOU’en) som ble sendt på høring. Departementet anslår at om lag 1 200 norske foretak vil omfattes av de nye reglene.

Følgende foretaksformer er omfattet av forslaget til de nye reglene:

 • Aksjeselskap og allmennaksjeselskap
 • Ansvarlige selskap og kommandittselskap hvor alle deltakere med ubegrenset ansvar er selskap med begrenset ansvar
 • Banker, kredittforetak, forsikringsforetak og noterte foretak uavhengig av foretaksform
 • Store statsforetak (nytt i forhold til NOU’en)

Departementet har varslet at rapporteringsplikt også kan bli aktuelt for store samvirkeforetak og boligbyggelag.

 

Hjelpeverktøy

I dib finner du alle ESRS–standarder og mer informasjon om ESG/ bærekraftsrapportering. Du får også tilgang til EU-regelverket samt nyttige verktøy.

Les mer om ESG modulen eller be om tilbud her

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no