Opprettet : 21.03.2024 | Sist oppdatert : 20.03.2024

CSDDD er vedtatt, men endelig versjon er kraftig slanket

ESGEUs medlemsstater kom til slutt til enighet om CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), til tross for at de bare for et par uker siden stemte nei til et tidligere forslag. Kravene i den vedtatte versjonen omfatter langt færre foretak en det som opprinnelig var tanken.

Kravene er markant redusert fra forslaget

CSDDD, eller «due-diligence-direktivet» innebærer blant annet at foretak må ta ansvar for sine leverandørledd og globale verdikjeder. Men til tross for at dette kan ses på som en historisk lov, så har kravene til foretakene i den endelige versjonen blitt markant redusert i forhold til forslaget som ble nedstemt så sent som i februar. Den nye loven kommer til å omfatte de foretak som har en omsetning over 450 millioner euro (150 millioner euro i tidligere forslag), og mer enn 1 000 ansatte (500 ansatte i tidligere forslag).

Åpenhetsloven i Norge

CSDDD kan minne om åpenhetsloven i Norge, og for begge er OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper en viktig inspirasjon for den prosessen CSDDD regulerer. Omfanget er imidlertid utvidet i forhold til åpenhetsloven, da CSDDD i tillegg til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også inkluderer anstendige miljø, samt forsvarlig virksomhetsstyring (governance).

Norske foretak som har tilpasset seg kravene i åpenhetsloven vil ha en fordel når CSDDD skal innføres i Norge.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no