Opprettet : 08.01.2024 | Sist oppdatert : 08.01.2024

ESRS-standarder

ESGVirksomheter som omfattes av EU-kommisjonens reguleringer om bærekraftsrapportering – CDRD (bærekraftsdirektivet), skal også rapportere i henhold til European Sustainability Reporting Standards – ESRS. ESRS dekker hele bærekraftsområde og omfatter miljø/ klima (E), sosiale forhold (S) og virksomhetsstyring (G), samt generelle rapporteringsprinsipper

EU-kommisjonen godkjente standardene i juli 2023, og standardene trer i kraft sammen med CSRS fra 2024.

ESRS består av tolv standarder, hvorav to standarder er «cross-cutting standars» og de siste ti standardene er såkalte «topical standards».

 

Cross-cutting standards

ESRS 1 «General Requirements» beskriver oppbyggingen av ESRS-standardene, forklarer grunnleggende konsepter, og setter generelle krav til utarbeidelse og presentasjon av bærekraftsrelatert informasjon.

ESRS 2 “General Disclosures” fastsetter opplysningskrav om informasjon som foretaket skal gi på et generelt nivå på tvers av alle vesentlige bærekraftspørsmål på rapporteringsområdene virksomhetsstyring, strategi, påvirkning, risiko- og mulighetsstyring, samt mål og metode.

 

Topical standards

Topical ESRS dekker et bærekraftstemae og er strukturert i temaer og undertemaer, og der det er nødvendig underundertemaer. Topical ESRS kan inkludere spesifikke krav som utfyller de generelle opplysningskravene i ESRS 2.

De “topical standards” er følgende:

Miljø (Environment)

  • ESRS E1 Climate change
  • ESRS E2 Pollution
  • ESRS E3 Water and marine resources
  • ESRS E4 Biodiversity and ecosystems
  • ESRS E5 Resource use and circular economy

 

Sosiale forhold (Social)

  • ESRS S1 Own workforce
  • ESRS S2 Workers in the value chain
  • ESRS S3 Affected communities
  • ESRS S4 Consumers and end-users

 

Virksomhetsstyring (Governance)

  • ESRS G1 Business conduct

 

Hjelpeverktøy

I dib finner du alle ESRS–standarder og mer informasjon om ESG/ bærekraftsrapportering. Du får også tilgang til EU-regelverket samt nyttige verktøy.

Les mer om ESG modulen eller meld din interesse her 

Relaterte artikler
miljø
08.01.2024

EU-taksonomien

ESG

For å oppfylle EUs klima- og energimål for 2030 og nå målene i den europeiske grønne vekststrategien (European Green Deal), er det avgjørende at EU dreier kapitalstrømmene mot bærekraftige prosjekter og aktiviteter. For å oppnå dette trengs et felles språk og en klar definisjon av hva som er «bærekraftig». Dette er grunnen til at EU kommisjonen fastsatte et felles klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet – EU-taksonomien.

bærekraftsrapportering
04.01.2024

Regler for bærekraftsrapportering

ESG

Bærekraftsrapportering er ikke en ren sjekklisteøvelse og kun et spørsmål om overholdelse av regler. Formålet med rapporteringen er å innhente, analyser og tolke data om bærekraftssituasjonen i virksomheten, slik at interne og eksterne interessenter kan fatte beslutninger på et velinformert grunnlag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no