Opprettet : 18.11.2019 | Sist oppdatert : 23.01.2023

Kapitalforhøyelse – Maler og verktøy

Fagartikler SelskapsrettSkal du gjennomføre en kapitalforhøyelse i eget selskap eller for en kunde?
dib er et praktisk verktøy som sikrer at du gjennomfører prosessen i henhold til gjeldende lovkrav, samtidig som du sparer tid og penger.

Vi har prosessbeskrivelser for flere typer kapitalforhøyelser for både AS og ASA:

  • Fondsemisjon
  • Gjeldskonvertering (nytegning, øke pålydende)
  • Kontantinnskudd (nytegning, øke pålydende, styrefullmakt)
  • Tingsinnskudd (nytegning, øke pålydende)
  • Kombinert tings- og kontantinnskudd

 

1. Planlegg gjennomføringen – fremdriftsplan (Excel)

Planen gir oversikt over de ulike stegene du må gjennom når du skal forhøye aksjekapitalen. Samtidig får du en tidsplan som beregner datoen for gjennomføring av kapitalforhøyelsen, herunder enkeltdatoer for de ulike beslutningene som må fattes og handlingene som må utføres. Du kan enkelt endre datoene slik at det passer din eller din kundes prosess.

skjermbilde av en prosessbeskrivelse

 

2. Start utfylling av dokumenter med dokumentgenerator

Navngi din utfylling og velg selskapsform og type innskudd. Marker deretter hvilke dokumenter du ønsker å fylle ut.

skjermprint av kapitalforhøyelse prosess

 

3. Følg en dynamisk sjekkliste

En sjekkliste genereres på bakgrunn av valgt selskapsform og innskudd. Den guider deg trygt gjennom hele prosessen.

skjermbilde av steg 3 i kapitalforhøyelse

 

4. Autoutfyll med Proff Forvalt

Dokumentgenerator er integrert med Proff Forvalt. Alt du trenger å gjøre er å skrive inn selskapsnavn, så dukker det registrerte selskapet opp i listen mens du skriver. Org.nr., adresse, styremedlemmer, daglig leder mm. fylles inn automatisk.

kjermbilde 4 steg i kapitalforhøyelse

 

5.Fyll ut felter

Se endringene «live» mens du fyller ut de gjenstående feltene. Det du fyller inn kommer med i alle aktuelle dokumenter i prosessen. Gå videre til neste dokument for å fylle ut gjenstående felter.

sjermbilde steg 5 i kapitalforhøyelse

 

6. Generer dokumenter til Word

Klikk på Generer-knappen og få dokumentene ut i samme Word-dokument, eller som separate dokumenter via zip eller epost. Her kan du velge dibs eller din egen stilmal (dersom du har fått lagt  inn dette). Når dokumentene genereres får du muligheten til å redigere dokumentet videre i Word.

skjermbilde kapitalforhøyelse

 

7. Send til dflow

I stedet for å redigere dokumentet kan du sende det direkte til dflow for signering. I dflow har du mulighet til å redigere dokumentet før du sender det til signering. Med dflow vil du oppleve en sømløs flyt av dokumenter, du ungår mellomlagring og konvertering til pdf. Les mer på dflow

Se hva mer dib kan hjelpe deg med 

 

Relaterte artikler
en penn på en pult
08.04.2024

Kapitalnedsettelse i aksjeselskaper

Fagartikler
Selskapsrett

Ved en kapitalnedsettelse blir aksjekapitalen redusert. Det kan være flere grunner til at selskapet ønsker å sette ned aksjekapitalen. Hensikten kan for eksempel være dekning av tap i selskapet, utdeling til aksjeeierne eller at en aksjeeier skal tre ut av selskapet.

skjermbilde av dib-kapitalforhøyelse
23.01.2023

Kapitalforhøyelse – Maler og verktøy

Fagartikler
Selskapsrett

Skal du gjennomføre en kapitalforhøyelse i eget selskap eller for en kunde?
dib er et praktisk verktøy som sikrer at du gjennomfører prosessen i henhold til gjeldende lovkrav, samtidig som du sparer tid og penger.

04.04.2024

Hva er utbytte?

Fagartikler
Regnskap
Selskapsrett

Utbytte er en utdeling fra et aksjeselskap til aksjonærene. Utbytte er med andre ord aksjonærenes avkastning på investeringen i selskapet. Det er viktig å følge reglene om utbytte for at utdelingen skal være lovlig.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no