Opprettet : 12.11.2019 | Sist oppdatert : 04.04.2024

Hva er utbytte?

Fagartikler Regnskap SelskapsrettUtbytte er en utdeling fra et aksjeselskap til aksjonærene. Utbytte er med andre ord aksjonærenes avkastning på investeringen i selskapet. Det er viktig å følge reglene om utbytte for at utdelingen skal være lovlig.

Aksjeloven har regler om hvordan du skal beregne størrelsen på utbyttet og hvordan det skal besluttes. Skatteloven gir deg reglene om beskatningen. For å unngå tilbakebetalingsplikt på ulovlig utbytte og for å nyte godt av skattemessige fordeler som fritaksmetoden og skjermingsfradrag, er det viktig å følge lovens regler. Ved å bruke dibs sjekklister og maler er det enklere og raskere å dele ut utbytte på riktig måte.

Se hva dib kan hjelpe deg med innen selskapsrett  eller Prøv dib uforpliktende og gratis, se hvordan du kan forenkle din hverdag.

penger som øker med planter på

Hvilke utbytter finnes?

Ordinært utbytte vedtas på den ordinære generalforsamlingen samtidig med at årsregnskapet og årsberetningen godkjennes.

Tilleggsutbytte vedtas basert på siste godkjente årsregnskap og mellom to ordinære generalforsamlinger.

Ekstraordinært utbytte vedtas på grunnlag av en mellombalanse i stedet for årsregnskapet.

 

Hvordan beregnes utbytte?

For å beregne hvor stort utbytte du kan ta ut, er det særlig to forhold som må vurderes:

  • Det er kun selskapets frie egenkapital som kan deles ut
  • Selskapet må etter utdelingen ha en forsvarlig egenkapital og likviditet ut i fra den risiko som virksomheten har

 

Skattlegging av utbytte

Norske aksjeselskaper som mottar utbytte er i stor grad fritatt for skatt etter fritaksmetoden.

Dersom utbyttet faller utenfor fritaksmetoden er det skattepliktig. Eksempel på dette er utbytte som kommer fra selskap i lavskatteland utenfor EØS. Norske selskaper som deler ut utbytte til utenlandske aksjonærer skal trekke kildeskatt i utbyttet. Utbytte til utenlandske aksjonærer kan imidlertid kvalifisere for redusert kildeskatt som følge av skatteavtale eller være helt fritatt fra kildeskatt etter fritaksmetoden. Sistnevnte gjelder hvis det mottakende selskapet er hjemmehørende innenfor EU/EØS.

 

Alternativ til utbytte

Dersom det er ønskelig å utdele mer enn det selskapet har i fri egenkapital, kan du følge reglene om kapitalnedsettelse i aksjelovens kapittel 12. Utdeling ved kapitalnedsettelse vil ofte ta lengre tid på grunn av den påkrevde varslingsperioden til kreditorene på 6 uker. I dib finner du en sjekkliste for kapitalnedsettelse som tar deg gjennom prosessen med alle lovkrav og alle malene du trenger. Med Dokumentgenerator kan du enkelt tilpasse og fylle ut malene i én operasjon.

 

Bokføring av utbytte

I dib finner du også veiledning til bokføringen av utbytte i aksjeselskaper. Vi viser deg hvordan du regnskapsfører utbytte ved avsetning og utbetaling for avgiver og inntektsføring for mottaker. Det gjelder strengere krav for selskaper som følger IFRS til når utbytte kan avsettes for/inntektsføres.

Prøv dib å få tilgang til oppdaterte lover, maler og sjekkliste for utbytte.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no