Opprettet : 15.10.2019 | Sist oppdatert : 08.02.2024

Spørsmål og svar om overføring av ferie

Fagartikler Lønn og personalFå svar på de vanligste spørsmålene om overføring av feriedager fra et ferieår til neste.

Hvor mange feriedager kan overføres?

Lovfestet ferie

Etter ferieloven har arbeidstaker rett til ferie i 25 “virkedager”. Lørdag regnes som virkedag i ferieloven, slik at en uke etter loven består av 6 virkedager. De aller fleste jobber mandag til fredag og 25 virkedagers feriefritid tilsvarer da 21 arbeidsdager (4 uker og 1 dag). 

Hvis det på slutten av ferieåret gjenstår ferie som ikke er avviklet åpner loven for at partene skriftlig kan avtale overføring av 10 feriedager (12 virkedager etter ferieloven).

Avtalefestet/tariffestet ferie

Mange virksomheter har 5 uker ferie. Det betyr at arbeidstakerne har 4 dager ekstra ferie i tillegg til den lovbestemte ferien. Det er avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer om det kan avtales å overføre disse dagene til neste ferieår, eventuelt om de kan slettes og at tilhørende trekk i lønn for disse feriedager refunderes den ansatte.

Den enkelte virksomhet bør sjekke om det er avtalt begrensninger i adgangen til å overføre avtalefestede feriedager.

For å unngå at feriedager hoper seg opp, anbefaler vi at arbeidstaker og leder legger en plan for hvordan ferien skal avvikles. Dette er særlig aktuelt ved når det er mange feriedager som ikke er avviklet på slutten av året.

Feriepenger skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Mange bedrifter utbetaler alle feriepengene samlet i juni samtidig som det trekkes for alle feriedager. Da kan de utbetale lønn de resterende 11 månedene i året. Dersom feriepengene er utbetalt og det er trukket lønn for feriedagene, vil arbeidstaker motta vanlig lønn når den overførte ferien avvikles.

Kan ansatte over 60 år overføre flere feriedager siden de har lenger ferie?

Nei, det er det samme antall feriedager som kan overføres.

Hvem bestemmer om feriedager skal overføres eller ikke?

Overføringen skjer som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er altså noe begge parter må være enige om. I utgangspunktet kan ingen av partene kreve en slik overføring.

Dersom arbeidsgiver ønsker at all ferie skal avvikles i ferieåret kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette. Hvis det ikke er mulig å avvikle ferie i ferieåret, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan ikke arbeidsgiver motsette seg overføring av ferie.

Må overføring av feriedager avtales skriftlig?

Ja, dette er spesifisert i ferieloven.

I de tilfellene hvor det ikke inngås en avtale om overføring, eller det gjenstår mer enn det som maksimalt kan overføres, blir feriedagene likevel med over til det påfølgende ferieåret. Da har man brutt med ferieloven, med mindre manglede avvikling skyldes permisjon eller sykdom, men arbeidstaker vil ikke miste feriedagene.

Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiveren, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning i tillegg til at ferien blir overført til neste ferieår.

Hva skjer med feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon?

Den lovfestet ferien som er igjen på slutten av året på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, blir automatisk overført til neste år, men dette gjelder kun når det ikke har vært mulig å avvikle ferie.

To eksempler:

  • Trond ble syk i juni og var sykmeldt ut året. Den 31. desember har han 21 feriedager (25 virkedager) ferie igjen. Alle disse dagene, samt feriepenger, blir automatisk overført til neste ferieår.
  • Berit var sykemeldt juni, juli og august. Den 01. september har hun 21 feriedager (25 virkedager) ferie igjen. Berits arbeidsgiver skal påse at ferieavviklingen skjer innen utgangen av året. Fordi det er anledning til å avvikle ferie i ferieåret, gjelder de ordinære overføringsreglene.

Merk: Hvis arbeidstaker er delvis sykmeldt eller har gradert foreldrepermisjon skal ferie avvikles som normalt.

Kan feriedager betales ut?

Det er i strid med ferieloven å kompensere for ikke-avviklet ferie, og etter en endring i ferieloven i 2018 gjelder dette også når ferie ikke er avviklet på grunn av sykdom eller permisjon.

Den avtalefestede ferien er ikke regulert av ferieloven. Det er opp til partene om de fire avtalefestede feriedagene i den femte ferieuken avtales overført til påfølgende ferieår, eller kompenseres økonomisk uten ferieavvikling.

 

Relaterte artikler
syk mann
08.03.2024

Spørsmål og svar om egenmelding ved sykdom

Fagartikler
Lønn og personal

Få svar på de vanligste spørsmålene om egenmelding ved arbeidstakers sykdom.

ferie illustrasjon, kamera, kokosnøtt solbriller , bok og skjerf
11.03.2024

Spørsmål og svar om ferie

Fagartikler
Lønn og personal

Hvem bestemmer når ferien skal tas? Kan arbeidstaker kreve ferie i oppsigelsestiden? Her får du svar på de 10 vanligste spørsmålene om ferie.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no