Opprettet : 15.10.2019 | Sist oppdatert : 27.09.2021

Spørsmål og svar om overføring av ferie

Fagartikler Lønn og personalFå svar på de vanligste spørsmålene om overføring av feriedager fra et ferieår til neste.

Hvor mange feriedager kan overføres?

I virksomheter med ferie etter ferieloven er det anledning til å skriftlig avtale overføring av maksimalt 10 feriedager (2 uker). Merk: I ferieloven står det 12 virkedager. Årsaken til det er at ferieloven beregner 6 dager per uke.

I virksomheter med 5 uker ferie per år kan man som regel avtale å overføre de 4 ekstra dagene (den avtalefestede ferien) i tillegg, altså 14 dager til sammen. Den enkelte virksomhet bør sjekke sin avtale i forhold til om det er avtalt begrensninger i adgangen til å overføre avtalefestede feriedager.

Feriepenger skal som hovedregel utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det vil si at overføres det feriedager til påfølgende ferieår, vil feriepengene for disse dagene utbetales når ferien tas. Mange bedrifter utbetaler feriepengene samlet i juni måned, og lønn de resterende 11 månedene i året. Dersom feriepengene allerede er utbetalt, vil arbeidstaker motta vanlig lønn når den overførte ferien avvikles.

For å unngå at feriedager hoper seg opp anbefaler vi at arbeidstaker og leder tidlig legger en plan for hvordan ferien skal avvikles. Dette er særlig aktuelt ved overføring av mange feriedager.

Kan ansatte over 60 år overføre flere feriedager siden de har lenger ferie?

Nei, det er det samme antall feriedager som kan overføres selv om ansatte over 60 år har en ekstra ferieuke.

Hvem bestemmer om feriedager skal overføres eller ikke?

Overføringen skjer som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er altså noe begge parter må være enige om, og ingen av partene kan i utgangspunktet kreve en slik overføring.

Dersom arbeidsgiver ønsker at all ferie skal avvikles i ferieåret kan arbeidsgiver som hovedregel kreve dette. Hvis det ikke er mulig å avvikle ferie i ferieåret (for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon – se under), kan ikke arbeidsgiver nekte overføring av ferie, da skjer den automatisk.

Må overføring av feriedager avtales skriftlig?

Ja, dette er spesifisert i ferieloven. I de tilfellene hvor det ikke inngås en avtale om overføring, eller det gjenstår mer enn det som maksimalt kan overføres, blir feriedagene med over til det påfølgende ferieåret. Da har man brutt med ferieloven, med mindre manglede avvikling skyldes permisjon eller sykdom, men arbeidstaker vil ikke miste feriedagene.

Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiveren, vil arbeidstakeren kunne kreve erstatning i tillegg til at ferien blir overført til neste ferieår.

Hva skjer med feriedager som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon?

Lovfestet ferie som er igjen på slutten av året på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, blir automatisk overført til neste år. Dette gjelder kun når det ikke har vært mulig å avvikle ferie.

To eksempler:

  • Trond ble syk i juni og var sykmeldt ut året. Den 31.desember har han 21 feriedager (25 virkedager) ferie igjen. Alle disse dagene, samt feriepenger, blir overført til neste ferieår.
  • Berit var sykemeldt juni, juli og august. Den 01. september har hun 21 feriedager (25 virkedager) ferie igjen. Berits arbeidsgiver skal påse at ferieavviklingen skjer innen utgangen av året. Fordi det er anledning til å avvikle ferie i ferieåret vil ikke ferien automatisk bli overført på grunn av sykdom, og ordinære overføringsregler gjelder.

Merk: Hvis arbeidstaker er delvis sykmeldt eller har gradert foreldrepermisjon skal ferie avvikles som normalt.

Kan feriedager betales ut?

Det er i strid med ferieloven å kompensere for ikke-avviklet ferie. Etter en endring i ferieloven i 2018 gjelder dette også når ferie ikke er avviklet på grunn av sykdom eller permisjon.

Den avtalefestede ferien er ikke regulert av ferieloven. Det er opp til partene om de fire avtalefestede feriedagene i den femte ferieuken avtales overført til påfølgende ferieår, eller kompenseres økonomisk uten ferieavvikling. Den enkelte virksomhet bør imidlertid sjekke sin avtale i forhold til om det er avtalt begrensninger om utbetaling.

 

Relaterte artikler
syk mann
27.09.2021

Spørsmål og svar om egenmelding ved sykdom

Fagartikler
Lønn og personal

Få svar på de vanligste spørsmålene om egenmelding ved arbeidstakers sykdom.

ferie illustrasjon, kamera, kokosnøtt solbriller , bok og skjerf
07.10.2019

Spørsmål og svar om ferie

Fagartikler
Lønn og personal

Når ferien nærmer seg kommer det mange spørsmål rundt ferie. Vi har tatt for oss 10 vanlige spørsmål om ferie.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo