Opprettet : 11.02.2020

Start ferieplanleggingen nå

Fagartikler Lønn og personalFerie er en kabal som skal gå opp for alle. For å gjøre det enklere for involverte parter, bør planleggingen av sommerens ferieavvikling starte tidlig. I tillegg er det mange som ønsker å ta ut ferie i forbindelse med vinterferien, påskeferien eller pinsen.

kort strødd på ett bord

Drøfting

Arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av feriefritid med den enkeltes arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgt i god tid før ferien. Dette følger av ferieloven. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, for eksempel på grunn av driftsmessige forhold i virksomheten, er det arbeidsgiver som har det siste ordet og bestemmer når ferien skal avvikles.

Minimum 2 måneders varsel

Arbeidstaker kan kreve å få informasjon om tidspunkt for ferie senest 2 måneder før ferieavvikling.

3 uker om sommeren

Arbeidsgiver må være oppmerksom på regelen i ferieloven som sier at arbeidstaker har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, det vil si i tidsrommet 1. juni til 30. september. Restferien (1 uke og 1 dag) kan kreves blir gitt samlet innenfor ferieåret, med mindre deling blir fastsatt ved tariffavtale eller annen avtale. For de som har 5 uker ferie, er ikke de 4 «avtalefestede» dagene omfattet av ferielovens reguleringer på dette området.

Nyansatte

  • Nyansatte som starter i virksomheten før 1. oktober i ferieåret har i utgangspunktet rett på full ferie hos ny arbeidsgiver, dersom ferien ikke er avviklet tidligere. Man trekker altså fra antall feriedager som tidligere er avviklet.
  • Ansettelse etter 1. oktober gir rett til 1 uke ferie, dersom ikke hele ferien er tatt tidligere i ferieåret. Den nyansatte kan ikke kreve lenger ferie enn 1 uke selv om ferie ikke er avviklet hos eventuell tidligere arbeidsgiver.
  • Ansatte som starter etter 15. august kan ikke kreve 3 uker ferie i hovedferieperioden.

Det er også viktig å være klar over regelen i ferieloven, om at arbeidstakere som ikke har full opptjening av feriepenger fra året før, kan motsette seg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Dette gjelder for eksempel for arbeidstakere som kommer rett fra skole. Det eneste unntaket er om virksomheten innstiller driften under fellesferie. Da kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges ferie.

For å unngå forvirring rundt årsskiftet angående hvor mange feriedager arbeidstaker har, bør arbeidsgiver i god tid før sommeren få avklart om arbeidstakere uten full feriepengeopptjening vil benytte seg av anledningen til å motsette seg ferie, og forklare hva slags konsekvenser det får – at feriedagene da slettes og ikke overføres til neste ferieår. Arbeidstakeren må allikevel avvikle så mye ferie som han eller hun har opptjent feriepenger til.

Les mer om ferie:  10 vanlige spørsmål om ferie  og Overføring av ferie

Se hva dib tilbyr innen lønn og personal eller prøv dib kostnadsfritt

Relaterte artikler
koffert ute i kulda
03.03.2020

Overføring av ferie – hvor mye ferie kan jeg overføre?

Fagartikler
Lønn og personal

Få svar på de vanligste spørsmålene om overføring av feriedager fra et ferieår til neste.

ferie illustrasjon, kamera, kokosnøtt solbriller , bok og skjerf
07.10.2019

Ferie

Fagartikler
Lønn og personal

Når ferien nærmer seg kommer det mange spørsmål rundt ferie. Vi har tatt for oss 10 vanlige spørsmål om ferie:

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo