Opprettet : 11.02.2020 | Sist oppdatert : 08.03.2024

Start ferieplanleggingen tidlig

Fagartikler Lønn og personalFerieavvikling er en kabal som skal gå opp. For å gjøre det enklere for alle involverte parter, bør planleggingen av sommerens ferieavvikling starte tidlig.
Arbeidstaker trenger tid til å planlegge ferien og arbeidsgiver må sørge for at driften går effektivt gjennom sommeren.

kort strødd på ett bord

Drøfting

Arbeidsgiver skal drøfte fastsetting av feriefritid med den enkelte arbeidstaker, eller tillitsvalgt, i god tid før ferien. Dette følger av ferieloven. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, for eksempel på grunn av driftsmessige forhold i virksomheten, er det arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles.

Minimum 2 måneders varsel

Arbeidstaker kan kreve å få informasjon om tidspunkt for ferien senest 2 måneder før ferieavvikling.

3 uker om sommeren

Arbeidsgiver må være oppmerksom på regelen i ferieloven som sier at arbeidstaker har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden, det vil si i tidsrommet 1. juni til 30. september. Restferien (1 uke og 1 dag) kan kreves samlet innenfor ferieåret, med mindre deling er fastsatt ved tariffavtale eller annen avtale. For de som har 5 uker ferie er de 4 «avtalefestede» dagene ikke omfattet av ferielovens reguleringer på dette området.

Nyansatte

  • Nyansatte som starter i virksomheten før 1. oktober i ferieåret har i utgangspunktet rett på full ferie hos ny arbeidsgiver. Har arbeidstaker allerede avviklet ferie, skal disse feriedagene trekkes fra hos ny arbeidsgiver.
  • Ansettelse 1. oktober eller senere i ferieåret gir rett til 1 uke ferie, dersom ikke hele ferien er tatt tidligere i ferieåret. Den nyansatte kan ikke kreve lenger ferie enn 1 uke selv om ferie ikke er avviklet hos eventuell tidligere arbeidsgiver.
  • Ansatte som starter etter 15. august kan ikke kreve 3 uker ferie i hovedferieperioden.

Det er også viktig å være klar over bestemmelsen om at arbeidstakere som ikke har full opptjening av feriepenger fra året før kan motsette seg avvikling av feriefritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Arbeidstakeren må allikevel avvikle så mye ferie som han eller hun har opptjent feriepenger til. Dette gjelder for eksempel for arbeidstakere som kommer rett fra studier. Det eneste unntaket er om virksomheten innstiller driften under fellesferie. Da kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges ferie.

Når arbeidstaker motsetter seg ferie, blir feriedagene slettet og ikke overført til neste ferieår. For å unngå forvirring rundt årsskiftet bør arbeidsgiver i god tid før sommeren få avklart om arbeidstakere uten full feriepengeopptjening vil benytte seg av anledningen til å motsette seg ferie.

Les mer om ferie:  10 vanlige spørsmål om ferie  og Overføring av ferie

Se hva dib tilbyr innen lønn og personal eller prøv dib kostnadsfritt

Relaterte artikler
koffert ute i kulda
08.02.2024

Spørsmål og svar om overføring av ferie

Fagartikler
Lønn og personal

Få svar på de vanligste spørsmålene om overføring av feriedager fra et ferieår til neste.

ferie illustrasjon, kamera, kokosnøtt solbriller , bok og skjerf
11.03.2024

Spørsmål og svar om ferie

Fagartikler
Lønn og personal

Hvem bestemmer når ferien skal tas? Kan arbeidstaker kreve ferie i oppsigelsestiden? Her får du svar på de 10 vanligste spørsmålene om ferie.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no