Tilganger kommune

Lurer du på hvordan du kan få tilgang til dib og hva det koster? I samarbeid, setter vi sammen den beste kombinasjonen av tilganger for din kommune.  I tabellen under kan du se hva som er inkludert i de ulike tilgangene.

Kommunerevisjon
Et komplett verktøy med oppslag maler og sjekklister, som passer for kommunerevisorer.
Kommuneregnskap
Et komplett verktøy med oppslag maler og sjekklister, for de som jobber med regnskap, personal og økonomi i kommuner og fylkeskommuner.
KOSTRAhjelp
En unik søkehjelp for riktig kontering og momsbehandlig i kommunene. Alle ansatte i kommunen som jobber med økonomi og regnskap bør ha tilgang.

Fagområder

Kommunerevisjon
Kommuneregnskap
Personal
Lønn
Skatt/MVA
ÅrsregnskapVALGFRITT
SelskapsrettVALGFRITTVALGFRITT

Oppslag

Faglitteratur
Tema
Skatte-ABC
Satser
Frister

Verktøy

Regnskapsanalyse
Eksempelregnskap
Noter
Maler
Sjekklister
Skjema

Kilder

LoverHENVISNINGER
Lovkommentarer
Forskrifter
Håndbøker
Uttalelser/artikler
Avgjørelser
Forarbeider
Norsk standard kontoplan