Opprettet : 30.01.2024 | Sist oppdatert : 30.01.2024

Slik bruker Asker Kommune KOSTRAhjelp

Fagartikler KommuneAsker Kommune er en stor kommune med 87 virksomheter og over 300 avdelinger. Både økonomi- og regnskapsavdelingen er sentrale i den løpende regnskapsrapporteringen og ved utarbeidelse av årsregnskapet. Asker kommune bruker KOSTRA-tall aktivt i styringen og til å sammenlikne seg med andre kommuner, så derfor er god kvalitet på KOSTRA data viktig for dem.

I Regnskapsavdelingen jobbes det med momsavstemninger, kontroll av bilag, faktura behandlinger, samt veiledning til virksomhetene. I deres hverdag opplever de KOSTRAhjelp som et nyttig verktøy som forenkler deres jobb.

Økonomiseksjonen bistår også enhetene, både med hvilke KOSTRA-arter og KOSTRA-funksjoner enhetene skal benytte og hjelp ved ulike typer momsproblemstillinger. Økonomiavdelingen opplever også at KOSTRAhjelp er et verktøy som gir god støtte i arbeidshverdagen.

«Vi kom fra en kommune som ble slått sammen med Asker kommune. I den gamle kommunen brukte vi kun kostraveilederen og tenkte derfor at vi ikke kom til å trenge KOSTRAhjelp. Men vi har blitt veldig positivt overrasket over hvor enkelt og effektiv verktøyet er og hvor mye vi bruker det. Vi opplever å få mer utfyllende svar, smart at det er linking opp mot momsbehandling og at det er lenket opp mot kontoartene til kommunen»

Inger-Lise Gjesdal | Seksjonsleder økonomi | Asker kommune

 

KOSTRAhjelp for alle

Siden Asker kommune bruker KOSTRA-tallene i styringen og fordi det er viktig å kunne sammenlikne seg med andre på likt grunnlag, har de gjort en innsats for at alle skal få tilgang til KOSTRAhjelp og ikke minst at alle skal vite at de har tilgang.

Alle som behandler fakturaer, får opplæring i KOSTRAhjelp og de har også KOSTRAhjelp som en del av opplæringsprogrammet av nye ledere.

I Asker kommune har de en intern chatbot «Tore på Kontoret» og i den har de lagt inn KOSTRAhjelp som en del av veiledning for virksomhetene.

«Jeg får ofte spørsmål om hvilken kontoart de skal bruke og svarer alltid med å gi dem kontoarten og henviser til KOSTRAhjelp.no»

Erna Vik | Regnskapsrådgiver | Asker kommune

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no