Opprettet : 17.02.2021 | Sist oppdatert : 01.12.2023

Gaver og personalrabatter til ansatte

Fagartikler Lønn og personalGaver og personalrabatter som ansatte mottar fra arbeidsgiver eller fra arbeidsgivers forretningsforbindelser vil som hovedregel være skattepliktig for den ansatte. I visse tilfeller kan ytelsene allikevel gis skattefritt til de ansatte.

Skattefrie gaver i arbeidsforhold – annet enn pengebeløp

Ansatte kan motta gaver skattefritt i følgende tilfeller:

 • Gave fra egen arbeidsgiver etter minst 20 års tjenestetid, deretter etter minst 10 års ytterligere tjenestetid (f.eks. 30, 40 og 50 års tjenestetid) = 8 000 kroner
 • Jubileums- eller oppmerksomhetsgaver = 4 000 kroner
  • Bedriften er 25 år eller noe som kan deles på 25
  • Ansatte gifter seg
  • Ansatt blir 50 år, og deretter hvert tiende år
  • Ansatt slutter etter minst 10 år i bedriften eller går av med pensjon
 • Andre gaver til en verdi av inntil 5 000 kroner per år

Beløpsgrensene i andre og tredje kulepunkt gjelder samlet for gaver både fra egen arbeidsgiver og tredjeparter.

Naturalytelser og reglene for andre gaver inntil 5 000 kroner

Arbeidsgiver har full valgfrihet med hensyn til hvilke typer naturalytelser som kan gis innenfor gaveregelen. Arbeidsgiver kan f.eks. velge at elektronisk kommunikasjon med en verdi på 4 392 kroner gis som skattefri gave, i stedet for å skattlegge den private bruken etter sjablongregelen. Da kan arbeidsgiver spare 619 kroner i arbeidsgiveravgift per ansatt og den ansatte får litt mindre skatt. Resterende 608 kroner (5 000 – 4 392) kan brukes på andre gaver eller som en «rabatt» på andre naturalytelser.

Personalrabatter

Personalrabatter anses som skattefrie for de ansatte dersom:

 • Samlet rabatt til den enkelte ansatte ikke overstiger 8 000 kroner per år per arbeidsgiver.
 • De rabatterte varene omsettes i bedriften eller i et annet selskap i samme konsern.
 • Rabatten er gitt av arbeidsgiver, annet selskap i samme konsern eller av arbeidsgivers leverandører eller kunder.

Kombineres reglene om personalrabatt og reglene om skattefri gave, kan arbeidsgiver gi verdier for inntil 13 000 kroner per ansatt per år.

Skal dere gi gaver til forretningsforbindelser eller veldedige formål les mer her. 

Relaterte artikler
gaver
01.12.2023

Skal du gi gaver – slik er skattereglene

Fagartikler
Lønn og personal
Regnskap
Skatt og mva

Hva sier skattereglene om hvor mye arbeidsgiver kan gi til ansatte skattefritt? Hvordan er reglene om dere holder et veldedig arrangement? Hvordan er reglene dersom alle stiller opp på et veldedig arrangement? Hvordan er reglene hvis dere gir en pengegave til et veldedig formål?

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no