Opprettet : 29.04.2021 | Sist oppdatert : 29.04.2021

Feriepenger av dagpenger vedtatt på Stortinget

Lønn og personal27. april 2021, vedtok Stortinget forslaget om å innføre feriepenger på dagpenger mottatt i 2020 og 2021, men med flere endringer i forhold til forslaget.

27. april 2021, vedtok Stortinget forslaget om å innføre feriepenger på dagpenger mottatt i 2020 og 2021, men med flere endringer i forhold til forslaget.

Dette ble vedtatt:

Satsen for beregning er 10,2 prosent.
Beregningsperioden for feriepenger på dagpenger vil være hele 2020 og 2021.
Alle som har mottatt dagpenger i 2020/2021 vil få utbetalt feriepenger. Forslaget om at det kun skal gis til de som har mottatt dagpenger i minst 8 uker ble altså nedstemt.
Forslaget om et tak på 25 000 kroner ble heller ikke vedtatt. De som har vært langvarig permittert (over 52 uker) pr. 7. juni 2021 vil ikke få feriepenger, men fire uker med ferie med dagpenger hvis de fremdeles er arbeidssøkende.

Reglene for ferietillegg til dagpenger vil bli nærmere fastsatt i en forskrift.

Relaterte artikler
21.04.2021

Rett til sykepenger grunnet korona

Korona
Lønn og personal

Arbeidstakere som må i ventekarantene har også rett til sykepenger på lik linje med de som settes i ordinær karantene. Retten til sykepenger forutsetter at det foreligger et inntektstap for den ansatte. Kan arbeidsgiver legge til rette for hjemmekontor er det ikke inntektstap, og arbeidstaker har derfor ikke rett til sykepenger.

kort rotete på ett bord
08.03.2024

Start ferieplanleggingen tidlig

Fagartikler
Lønn og personal

Ferieavvikling er en kabal som skal gå opp. For å gjøre det enklere for alle involverte parter, bør planleggingen av sommerens ferieavvikling starte tidlig.
Arbeidstaker trenger tid til å planlegge ferien og arbeidsgiver må sørge for at driften går effektivt gjennom sommeren.

ferie illustrasjon, kamera, kokosnøtt solbriller , bok og skjerf
11.03.2024

Spørsmål og svar om ferie

Fagartikler
Lønn og personal

Hvem bestemmer når ferien skal tas? Kan arbeidstaker kreve ferie i oppsigelsestiden? Her får du svar på de 10 vanligste spørsmålene om ferie.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no