Opprettet : 15.10.2019

Nye agendabeslutninger – derunder den første vedrørende IFRS 16

IFRSIASBs tolkningsorgan har uttalt seg om blant annet leie av grunn for rørledning, samt hva som avgjør om kryptovaluta skal behandles som varelager eller immaterielle eiendeler.

IASBs tolkningsorgan har uttalt seg om blant annet leie av grunn for rørledning, samt hva som avgjør om kryptovaluta skal behandles som varelager eller immaterielle eiendeler.

IASBs tolkningsorgan, IFRIC, har publisert fire nye agendabeslutninger i juni, hvorav den første agendabeslutning som er publisert vedrørende anvendelsen av IFRS 16.

Følgende problemstillinger og standarder er vurdert:

  • I «AD 0619 Subsurface Rights (IFRS 16 Leases)» slås det fast at IFRS 16 skal benyttes ved regnskapsføring av en rørledningsoperatørs leie av grunn for å legge rørledninger. Agendabeslutningen gir nyttig informasjon om hvordan man skal gå frem i vurderingen av om en avtale omfattes av IFRS 16.
  • I «AD 0619 Holdings of Cryptocurrencies» diskuteres den regnskapsmessige behandlingen og aktuell noteinformasjon knyttet til en beholdning av kryptovaluta. Konklusjonen er at IAS 2 Beholdninger gjelder når kryptovalutaen holdes for salg som en del av den ordinære driften, og der dette ikke er tilfelle vil det være IAS 38 Immaterielle eiendeler som skal benyttes.
  • I «AD 0619 Costs to Fulfil a Contract (IFRS 15)» fastslås det at IFRS 15 gir tilstrekkelig veiledning for å vurdere regnskapføringen av påløpte kostnader i en kontrakt hvor leveringsforpliktelsen oppfylles over tid.
  • I «AD 0619 Effect of a Potential Discount on Plan Classification (IAS 19)» konkluderes det med at IAS 19 gir tilstrekkelig veiledning til å fastslå at en potensiell rabatt selskapet mottar på sine årlige innbetalinger til de ansattes pensjonsordning ikke medfører at denne skal anses som en ytelsesbasert pensjonsavtale.

I dib finner du også en komplett oversikt over agendabeslutningene. Innledningsvis i hver IFRS standard på norsk angis også de agendabeslutninger som er aktuell for standarden. Les mer om hvordan dib kan effektivisere ditt IFRS arbeid eller Prøv dib å få tilgang til alt rundt IFRS.

Relaterte artikler
ifrs 16 med penger symboler
15.10.2019

IFRS 16 Leieavtaler – en oversikt

Fagartikler
IFRS

IFRS 16 Leieavtaler – en standard som etablerer prinsipper foretakene skal anvende for leieavtaler. Dette skal sikre nyttig informasjon til regnskapsbrukerne vedrørende beløp, periodisering og risiko i kontantstrømmer knyttet til avtalene.

15.10.2019

IFRS 15 på norsk

IFRS

IFRS 15 – standarden for driftsinntekter fra kontrakter med kunder.

IFRS bøker
30.09.2023

IFRS – internasjonale regnskapsstandarder

Fagartikler
IFRS

IFRS står for “International Financial Reporting Standards” og er et felles internasjonalt regnskapsrapportering-språk.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no