Opprettet : 15.10.2019 | Sist oppdatert : 30.09.2023

IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder – en oversikt

Fagartikler IFRSHovedprinsippet i IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder, er at det forventede vederlaget inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføringen av varer eller tjenester til kunden. IFRS 15 gjelder for alle kontrakter som inngås på eller etter 1. januar 2018, samt eksisterende kontrakter som ikke var fullført på dette tidspunktet.

Berørte bransjer

Standarden har størst innvirkning i bransjer med komplekse og sammensatte kontrakter, som teknologi, media og telekom bransjen. Finansnæringen og offentlig sektor er antagelig lite berørt.

Oversikt og praktiske verktøy

Vi har samlet alt innholdet i dib knyttet til IFRS 15, i en oversikt. Her får du enkelt tilgang til innholdet du trenger når du skal ta i bruk inntektsføringsstandarden for første gang, eller om du vil følge med på den løpende utviklingen av standarden. 

Standarden legger opp til en 5-stegsmodell i innregningen av inntekter fra kontrakter med kunder. Du får  veiledning til hvert av disse punktene i løsningen:

  • Steg 1: Identifisering av en kundekontrakt
  • Steg 2: Identifisering av separate leveringsforpliktelser
  • Steg 3: Fastsettelse av transaksjonsprisen
  • Steg 4: Allokering av transaksjonsprisen på separate leveringsforpliktelser
  • Steg 5: Inntektsføring ved oppfyllelse av leveringsforpliktelser

En sjekkliste for implementering av IFRS 15 gir god oversikt over ulike forhold som er påvirket av at standarden er tatt i bruk. 

I tillegg får du:

  • standarden på norsk og engelsk
  • aktuelle artikler fra Finanstilsynet, ESMA og EY
  • løpende oversikt over endringer i standarden og konsekvensene av dette

Prøv dib eller les mer om hvordan vi kan effektivisere ditt IFRS arbeid

Relaterte artikler
15.10.2019

IFRS 15 på norsk

IFRS

IFRS 15 – standarden for driftsinntekter fra kontrakter med kunder.

IFRS bøker
30.09.2023

IFRS – internasjonale regnskapsstandarder

Fagartikler
IFRS

IFRS står for “International Financial Reporting Standards” og er et felles internasjonalt regnskapsrapportering-språk.

15.10.2019

Proposed amendments to improve accounting policy disclosures

IFRS

IASB has published proposed narrow-scope amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements and IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements to help companies provide useful accounting policy disclosures to users of financial statements.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no