Opprettet : 27.10.2022 | Sist oppdatert : 27.10.2022

Slik skal halv skatt før jul håndteres

Fagartikler Skatt og mvaSkattesystemet er basert på at hele årets skattebelastning tas i 10,5 av årets måneder. Det er trekkfritak en måned om sommeren i forbindelse med ferieavviklingen og en halv måned før jul.

Redusert forskuddstrekk skal komme de ansatte til gode i god tid før jul. Det betyr at arbeidsgiver kan velge å gjennomføre trekkfritaket enten i månedslønn for siste halvdel av november eller i første halvdel av desember.

Reglene om redusert skattetrekk i utbetalinger før jul blir da:

  • Månedslønn: Halvt skattetrekk i november eller i desember.

  • Betaling per time, dag eller uke: Det skal ikke trekkes skatt i lønnen for enten de to siste ukene i november eller for siste uke i november og første uke i desember.

  • Utbetaling hver 14. dag: Det skal ikke trekkes skatt i enten den siste lønnsutbetalingen i november eller første utbetaling i desember.

  • Livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge: Det skal ikke trekkes skatt i hele utbetalingen for enten november eller desember.

 

Det er også redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som f eks firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger. Ansatte som ikke har levert skattekort eller som har passert frikortsgrensen, slik at de normalt trekkes 50%, omfattes ikke av halv-skatt ordningen –  der skal trekket på 50% opprettholdes.

NB! Legg merke til at det skal trekkes full skatt ved utbetaling av lønn før jul for ansatte med skattekort for kildeskatt på lønn.

Ofte ønsker noen ansatte at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk. Husk å informere om frist for å melde dette til lønn.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no