Opprettet : 15.11.2019 | Sist oppdatert : 24.09.2021

Varetelling – slik gjør du det

Fagartikler Regnskap RevisjonDersom du driver med salg av varer, har du kanskje varer på lager når du skal avslutte regnskapsåret. Bokføringsforskriften § 6-1 krever at alle varer skal telles og føres opp med riktig verdi ved årsslutt. For at regnskapet skal bli korrekt for perioden, er det viktig å sørge for at man har kontroll på verdien av varelageret.

dame som gjør varetelling

Planlegg varetellingen

 • Sørg for at en person er ansvarlig for gjennomføring av varetellingen
 • Sørg for at du har oversikt og hvilke varer som skal tas med i varetellingen. Husk også varer som ikke er fysisk på lager, men som du er eier av.
 • Det kan være lurt å rydde både i butikk og på lageret, slik at man unngår unødig tidsbruk og det blir lettere å telle
 • Lag en telleinstruks slik at alle utfører oppgaven likt
 • Avtal med revisor når de kan komme på kontroll

Tidspunkt:

Tidspunktet for varetellingen må være nært opptil årsavslutning 31. desember.

Dokumentasjon

Varetellingen skal dokumenteres med varetellingslister, disse skal inneholde

 • Varens art
 • Antall varer
 • Verdi for hver enkelt vare
 • Summeringskolonne for de spesifiserte varene

Regnskapsmessig og skattemessig verdi på varene

Det er ulike regler for regnskapsmessig og skattemessig verdsettelse, og begge verdier skal fremkomme av tellelistene. Regnskapsmessig skal du bruke laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi (den reelle verdien på varen/markedsverdi). Skattemessig verdi på varene er alltid anskaffelsesverdien eller tilvirkningskosten for varer dersom de er tilvirket av skatteyter. Er du ikke regnskapspliktig, kun bokføringspliktig, trenger du kun å forholde deg til skattereglene.

Dette er de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som skal fremgå av dokumentasjonen:

 • Anskaffelses-/tilvirkningskost
 • Varens kalkulerte utsalgsverdi dersom varelagerets anskaffelseskost på tilfredsstillende måte kan beregnes på grunnlag av denne verdien. Det skal fremgå av dokumentasjonen hvordan anskaffelseskosten er beregnet. Varer som etter sin art er fritatt for merverdiavgift ved salg eller avgiftsberegnes med forskjellige satser, skal skilles ut og vises som egne grupper. Det samme gjelder varer med forskjellig bruttofortjeneste.

Forskjellen mellom den skattemessige og regnskapsmessige verdien kan føre til midlertidige forskjeller som enten gir utsatt skatt eller utsatt skattefordel.

Ukurante varer

Skattemessig er det ikke tillat å nedskrive varelageret på grunn av ukurante varer eller prisfall. Ukurante varer må kastes eller selges før du får skattemessig fradrag for disse. Regnskapsmessig skal du nedskrive varelageret for ukurans eller prisfall. En vare er ukurant når salgsprisen er lavere enn kostprisen. Varer verdsatt til virkelig verdi skal vises som egen gruppe i varelagerlisten.

Hjelpemidler til forberedelser av varetelling:

I dib har vi utviklet en egen veiledning for varetelling. Vi gir deg tilgang til verktøy som varetellingssjekkliste, varetelleliste, skjema for verdsettelse og avstemming av varelager med mer.  Prøv dib kostnadsfritt i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no

Webdesign og webutvikling av Increo