Opprettet : 10.01.2020

BDO fjerner tidstyver og sikrer kvalitet med egne maler integrert i dib

Fagartikler IFRS Kundecase Regnskap RevisjonFor å være konkurransedyktige i fremtiden, har BDO kontinuerlig fokus på forenkling av arbeidsprosesser. Når det gjelder utarbeidelse av blant annet revisjonsberetninger, har BDO og dib laget en løsning som både er enkel for fagavdelingen i BDO å administrere og samtidig brukervennlig for deres ansatte.

Digitale verktøy endrer måten revisjonsselskapene arbeider på. Ifølge forskerteamet på NHH som forsker på digitalisering i revisjonsbransjen, investerer alle de store globale revisjonsselskapene tungt i digitalisering. Dette er fordi kundene forventer det, men også fordi nye verktøy vil kunne redusere kostnadene deres.

BDO er intet unntak. I sin åpenhetsrapport fra 2018 skriver administrerende direktør, Martin Aasen, at BDO ved å ta i bruk digitale verktøy på rett måte sikrer at deres oppdragsgivere får levert tjenester med høyere kvalitet.
bilde av Pål-Magnus og Karina

Forenkling av høyfrekvente oppgaver

BDO har i flere år jobbet med å finne og implementere digitale løsninger som gjør at de kan spare tid på relativt like og høyfrekvente arbeidsoppgaver. Blant annet så de at produksjon av normalberetning, nettopp er en slik oppgave. BDO har over 27 500 kunder på revisjon. Brorparten av disse mottar en normalberetning fra revisor hvert år.

Enkel administrasjon av egne maler

Våren 2018 valgte BDO å gå for dib. De startet dermed arbeidet med å integrere BDOs egne engasjementsbrev, revisjonsberetninger og øvrige maler i dibs dokumentgenerator. DIBkunnskap kjørte deretter online opplæring for de ansatte i BDO, slik at de skulle bli kjent med hvordan løsningen fungerer. Det var viktig for BDO at alle ansatte skulle være klare til årsoppgjøret i januar 2019.

Vi valgte dib fordi dette er en løsning som gjør det enkelt for oss å administrere vårt eget innhold, enten det dreier seg om å legge inn nye maler eller gjøre endringer i eksisterende maler. Vi kan gjøre det selv eller få hjelp av fagavdelingen i DIBkunnskap som har den nødvendige revisjons- og regnskapsfaglig bakgrunnen for å forstå våre behov, sier Pål-Magnus Lilleberg, leder for fagavdelingen i BDO.

Brukervennlig teknologi er effektivt

Lilleberg forklarer også at det var viktig, ved valg av løsning, at de ansatte i BDO hele tiden kan se dokumentet samtidig som de fyller ut og jobber med det. Dette sikrer at dokumentet kommer riktig ut når man genererer til Word og man slipper å bruke tid på å gå tilbake for å gjøre endringer.

Vi liker også at vårt eget innhold har prioritet i forhold til dib sitt øvrige innhold. Det kommer høyest opp når ansatte søker på innhold som BDO har noe eget på. Dette gjør det enklere for fagavdelingen å kommunisere hva vi har av innhold som de ansatte skal bruke, fortsetter han.

Fagavdelingen i BDO har tro på at de de kan spare mye tid ved å utnytte mulighetene som ligger i dib fremover.

DIB og BDO gjør hverandre bedre

Behov endrer seg i takt med at teknologien åpner for nye muligheter. Det var derfor viktig for BDO å velge en leverandør som forstår deres utfordringer, har en brukervennlig teknologi og som evner å snu seg for å finne gode løsninger.

DIBkunnskap gjorde en god jobb med å hjelpe oss i gang. Samarbeidet mellom IT- og fagavdelingen i DIBkunnskap og fagavdelingen i BDO fungerte svært bra og gjorde at vi kom raskt opp å stå. DIBkunnskap AS har hele veien vært lydhøre for våre behov og vi er imponert over hvordan de har funnet praktiske og gode løsninger etter innspill fra oss, sier Lilleberg.

BDO har også vært en viktig bidragsyter for DIBkunnskap når det gjelder utvikling av ny funksjonalitet og organisering av det revisjonsfaglige innholdet i dib.

Samarbeidet med BDO har gitt oss uvurderlig innsikt i hvordan revisorer jobber og en enda bedre forståelse av hvordan vi kan bidra til å lage løsninger bransjen har behov for, sier daglig leder i DIBkunnskap, Karina Larsen.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no