23.09.2022

Revisjonsberetning

Fagartikler
Revisjon

Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til foretakets øverste organ (generalforsamlingen, selskapsmøtet, årsmøtet eller tilsvarende). I revisjonsberetningen oppsummerer revisor resultatet av revisjonen og bekrefter at revisjonen er utført etter lov, forskrift og god revisjonsskikk. Samtidig uttaler revisor seg blant annet om årsregnskapet er i samsvar med gjeldende regelverket og om opplysninger i årsberetningen er konsistent med årsregnskapet.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no