man med lommebok
20.05.2024

Lønnsoppgjør – etterbetaling 

Fagartikler
Lønn og personal

Forhandlinger rundt lønnsoppgjør kan trekke ut i tid. Det er reguleringsdatoen bestemt i tariffavtale, personalhåndbok eller individuell arbeidsavtale som er avgjørende for hva som eventuelt skal etterbetales, ikke når partene faktisk har kommet til enighet. Er det for eksempel avtalt at satsene skal reguleres 1. april, er dette virkningsdatoen og de ansatte skal ha etterbetalt differansen mellom ny og gammel lønn for den perioden som har gått siden virkningstidspunktet. 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no