Opprettet : 07.12.2021 | Sist oppdatert : 07.12.2021

Ny MVA-melding fra 2022

Revisjon Skatt og mvaFra 1. januar 2022 trer den nye MVA-meldingen i kraft, som skal baseres på SAF-T MVA- koder. I arbeidet med modernisering av merverdiavgiftsområdet innfører Skatteetaten et nytt format for mva-meldinger for terminer etter 1. januar 2022. Målet med den nye mva-meldingen er å få færre manuelle prosesser slik at innleveringen kan gjøres enklere, raskere og riktigere.

Hva er nytt?

Den nye mva-meldingen vil være dynamisk, med digital samhandling og validering i utfyllings- og innsendingsprosessen. Validering betyr at det skjer en automatisk maskinell kontroll av innholdet i og sammensetningen av elementene i MVA-meldingen for å identifisere eventuelle avvik. Noen avvik får man opp i «pop up» boks med kommentar, mens andre avvik medfører at meldingen anses ugyldig og blir avvist.

De nummererte postene vi kjenner fra gammel omsetningsoppgave og dagens mva-melding forsvinner og erstattes av en dynamisk liste med mva-koder. Disse kodene er basert på SAF-T standarden (Standard Audit File – Tax).

Nytt i meldingen er også bruk av spesifikasjoner (egne felter). På noen koder skal det brukes spesifikasjoner med angivelse av beløp for å gi ytterligere informasjon om enkelte hendelser. Spesifikasjonene erstatter mye av dagens bruk av merknadsfelt.

 

Hvem må levere på nytt format og når?

Den nye mva-meldingen vil i første omgang gjelde for alle terminer for virksomheter innen følgende næringer:

  • Alminnelig næring – alle terminer (RF-0002)
  • Primærnæring – 2-månedlige terminer (RF-0004)

Følgende vil levere mva-meldingen på nytt format fra og med våren 2023:

  • Årsterminer
  • Kompensasjon
  • Omvendt avgiftsplikt

Det vil ikke være noen overgangsordning eller mulighet til å søke om dispensasjon.

 

MVA-koder

Det er til sammen 30 SAF-T koder, hvorav 25 mva-koder blir obligatoriske i ny MVA-melding. Det finnes i tillegg 5 ikke-obligatoriske koder.

mva koder

Rapportering

Den nye måten å rapportere på skal i utgangspunktet gå via et API, direkte i ditt regnskapssystem.

Alternativt tillates manuell levering ved innlogging i egen portal på skatteetaten.no.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no