Opprettet : 16.01.2019 | Sist oppdatert : 08.04.2024

Maler og sjekkliste for aksjespleis

Fagartikler SelskapsrettVed aksjespleis endres pålydende på aksjene uten at aksjekapitalen endres. Resultatet blir færre aksjer med høyere pålydende.

Det kan være flere grunner til å gjennomføre en aksjespleis. For det første kan en aksjespleis gjennomføres for å forhindre at selskapet faller ut av porteføljen til ønskede investorer, som etter interne retningslinjer kun kjøper aksjer hvor kursen er over et definert minimum. For det andre kan en aksjespleis tenkes å forbedre inntrykket av selskapets soliditet. For det tredje kan en aksjespleis være nødvendig for å øke kursen på aksjen til et børsnotert selskap.

En skattemessig konsekvens er at det må skje en omfordeling av skatteposisjoner knyttet til aksjene. For eksempel må inngangsverdien på aksjonærenes opprinnelige aksjer legges sammen og fordeles på de nye aksjene. Prøv dib og test våre maler og sjekklister.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no