Opprettet : 06.09.2019

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

Revisjon Selskapsrett Skatt og mvaBrønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet.

Følgende frister gjelder for å være garantert registrering før nyttår:

Elektroniske meldinger:

  • Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober 2019.
  • Gjennomføringsmelding og andre meldinger sendt inn etter 12. desember 2019 kan være vanskelig å få registrert innen årsskiftet.

Meldinger på papir:

  • Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsetting eller avvikling bør være mottatt hos Foretaksregisteret innen 1. oktober 2019.
  • Gjennomføringsmelding og andre meldinger som kommer til Foretaksregisteret etter 30. november 2019 kan være vanskelig å få registrert innen årsskiftet.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no