Opprettet : 21.10.2019 | Sist oppdatert : 02.11.2021

Endringer i notekrav 2021 – GRS

Regnskap RevisjonSom regnskapsprodusent må du ha god oversikt over årets endringer i notekrav. Arbeidet med å utarbeide noteinformasjonen er ofte en tidkrevende prosess. Det er derfor viktig å identifisere endringene så tidlig som mulig.

Årets endringer i notekrav er nødvendig informasjon både i planleggingen av hvilken informasjon som må innhentes fra organisasjonen, og i kommunikasjonen med revisor. I den forbindelse er det viktig å ha rett verktøy som raskt gir deg oversikt over hvilke krav som er nye, endret eller slettet.

Under knyttes kommentarer til de viktigste endringene som gjelder for 2021-regnskapet:

Endret regnskapslov i 2021

Endringer i regnskapsloven trådte i kraft 1. juli 2021 og innebærer betydelige lettelser i notekravene for små foretak. Notesjekklisten og maler er oppdatert i henhold til endringene.

Forenklet sjekkliste årsregnskap for små foretak

For små foretak kan du bruke en forenklet sjekkliste for årsregnskapet som gir kortere omtale av notekravene med mindre du ønsker å gå ned i mer detaljer. Denne sjekklisten er også oppdatert med forenklinger for små foretak i regnskapsåret 2021.

Årsberetningen

I 2021 kom det et nytt krav om at det skal gis opplysninger om forsikring for styrets medlemmer og daglig leder.

 

Hvert år oppdaterer vi verktøyene i dib for nye og endrede krav. Ved hjelp av filteret i sjekklisten henter du raskt frem endringene. Prøv oss og få tilgang til følgende verktøy for bruk i arbeidet med årsregnskapet:

  • Notesjekklisten
  • Sjekkliste årsregnskapet
  • Eksempelregnskap GRS små foretak norsk og øvrige foretak
  • Sjekkliste og mal for årsberetninger (norsk og engelsk)

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no