Opprettet : 14.10.2019

Årsberetningen – likestilling og diskriminering

Regnskap RevisjonEndringene i Likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft 1. januar 2020, og gjelder følgelig for årsberetninger som avlegges etter dette tidspunktet.

Følgende punkter skal redgjøres for:

  • Det skal, som tidligere, redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten.
  • Det skal også redegjøres for hva arbeidsgiverne gjør for å oppfylle aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven .

De nye aktivitetspliktene i likestillings- og diskrimineringsloven har også virkning fra 1. januar 2020.  I årsberetningen for 2019 vil det dermed bare være aktuelt å redegjøre for denne delen dersom det er utført eller planlagt utført aktiviteter på tidspunktet årsberetningen avlegges.

I  dib har vi laget en årsberetningssjekkliste, der du kan lett filtrere frem årets endringer og nye krav. Prøv dib og se hvordan du kan forenkle dine arbeidoppgaver.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no