Opprettet : 16.06.2022 | Sist oppdatert : 16.06.2022

Nye regler obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i 2022

Lønn og personalFra 1. januar 2022 er det endringer i pensjonsregelverket som påvirker både ansatte og arbeidsgivere. Regelendringen ble vedtatt sent på høsten 2021, og for at arbeidsgivere skulle få tid til å tilpasse seg de nye reglene, har det vært en overgangsordning som gjelder til og med 30. juni 2022.

Endringer fra 2022

Arbeidsgiver må etter de nye reglene spare minst to prosent av de ansattes inntekt fra første krone, og ikke først fra 1G.

Aldersgrensen for medlemsskap er satt ned fra 20 til 13 år, slik at obligatorisk pensjonsopptjening nå gjelder for alle ansatte mellom 13 og 75 år. Dette betyr at regelen for opptjening i arbeidsgivers pensjonsordning samordnes med folketrygdens regler.

Minstekravet på 20 % stilling før ansatte har krav på medlemskap oppheves.

Alle ansatte med inntekt som overstiger grensene for innrapportering i a-meldingen har rett til å bli meldt inn i pensjonsordningen. Denne grensen er som hovedregel på kr 1 000 kroner, men er kr 10 000 kroner for skattefrie selskaper og organisasjoner.

Særregelen for sesongarbeidere er fjernet.

Du kan lese mer i vårt tema Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i dib . Prøv dib gratis. 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no