Opprettet : 15.10.2019

Kilometergodtgjørelse for yrkeskjøring med privat bil

Lønn og personalNår arbeidsgiver utbetaler kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil kan dette gjøres skattefritt inntil en sats som Skattedirektoratet fastsetter før hvert inntektsår.

I 2019 er den skattefrie satsen kr 3,50 per kilometer uansett kjørelengde.
Utbetales det kilometergodtgjørelse med en høyere sats enn den skattefrie satsen, f.eks. statens sats for kjøregodtgjørelse som er satt til kr 4,03 per kilometer i 2019, vil differansen mellom de to satsene være skattepliktig. Det vil si at det i 2019 skal skattes av 53 øre per kilometer som det utbetales godtgjørelse for.
I dib har vi et skjema til bruk for de som får dekket kilometergodtgjørelse med de skattefrie satsene, og et skjema som kan brukes når arbeidsgiver dekker yrkeskjøring etter statens satser. I det siste skjemaet splittes godtgjørelsen i et skattefritt og et skattepliktig beløp.

Prøv dib i dag og få tilgang til skjemaene og mye mer 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no