Opprettet : 07.10.2019

Oversikt over endringene i regelverket for utbetaling av diett.

Lønn og personal Skatt og mvaUtbetaler arbeidsgiver diett på yrkesreiser er det regler og satser for hva som kan utbetales uten å foreta forskuddstrekk. I forkant av hvert inntektsår fastsetter Skattedirektoratet de trekkfrie satsene og reglene for å kunne benytte disse.

For inntektsåret 2019 er det gjort følgende endringer i skatteregler og satser:

  • alle de skattefrie satsene er fastsatt uavhengig av satsene i statens særavtale
  • satsene for dagsreiser reduseres
  • de samme satsene vil gjelde for reiser i og utenfor Norge
  • reiser på 6 timer eller mer inn i døgn uten overnatting (påbegynt døgn) godtgjøres igjen etter døgndiettsatsen (reglene slik de var før 22. juni 2018)
  • måltidstrekk og overskuddsberegning skal foretas per døgn

Noen arbeidsgivere utbetaler diett på yrkesreiser med satsene i statens særavtale. Disse satsene er i de aller fleste tilfeller høyere enn de trekkfrie satsene. Det betyr at differansen mellom statens satser og de trekkfrie satsene vil være trekkpliktig. For inntektsåret 2019 er statens satser for diett endret mens særavtalens regler fortsatt er de samme som før nyttår.

Få en oversikt over de ulike satsene og reglene for utbetaling av diett i dib. Prøv også våre praktiske reiseregningsmaler som finnes både for trekkfri diett og diett etter statens satser i inn- og utland. Prøv dib i dag.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no