Opprettet : 31.10.2018 | Sist oppdatert : 31.10.2018

Digital inntektsmelding og nye beregningsregler for sykepenger og foreldrepenger

Lønn og personalFå med deg de viktigste endringene og lenker til mer informasjon om digital inntektsmelding og de nye beregningsreglene

Digital inntektsmelding

Digital inntektsmelding erstatter papirskjemaet for innteksopplysninger (NAV 08-30.01). Den digitale inntektsmeldingen som gir opplysninger til NAV om arbeidstakere som er sykmeldt, skal ha foreldrepermisjon eller pleie syke barn, sendes fra arbeidsgivers eget lønns- og personalsystem eller fra Altinn. I denne artikkelen fra NAV finner du videoer som viser steg – for – steg hvordan du logger deg inn i Altinn og hvordan du fyller ut inntektsmeldingen.

Nye beregningsregler

1. januar 2019 innføres nye beregningsregler for:

  • sykepenger
  • foreldre- og svangerskapspenger
  • omsorgspenger
  • pleiepenger
  • opplæringspenger

De viktigste endringene i beregningsreglene er at arbeidsgiver fastsetter grunnlaget for ytelsen til en månedsinntekt. Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av den inntekten som er rapporter til a-ordningen i de siste 3 kalendermånedene før første fraværsdag. Beregningsperioden på tre måneder gjelder også for arbeidstakere med skiftende arbeidsperioder eller inntekter.

Generelt gjelder

Når første fraværsdag er 1. januar 2019 eller senere skal digital innteksmelding anvendes og de nye beregningsreglene skal benyttes. Når første fraværsdag er 31. desember 2018 eller før kan arbeidsgiver velge å sende inntektsopplysninger på papirskjema eller digitalt og dagens beregningsregler skal benyttes.

Mer informasjon
Fra Altinn:

Informasjon om digital inntektsmelding

Fra NAV:
Informasjon om beregningsregler

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no