Opprettet : 07.04.2020

Kompensasjonsordning for andel av faste kostnader

KoronaTorsdag 2. april presenterte regjeringen sitt forslag til hvilke bedrifter som skal få støtte og hvor mye hver enkelt kan få. Ordningen er ikke på plass ennå, da den først må behandles av Stortinget og deretter må den godkjennes av ESA. Parallelt jobbes det med å få på plass de tekniske løsningene og forskriftene.

Ordningen er utviklet i ekspressfart for å unngå et ras av konkurser og unngå unødvendige oppsigelser. Derfor varsler regjeringen at det kan bli behov for å justere modellen, grensene og kontrollen hvis det er nødvendig. De vil ta en fot i bakken etter første utbetaling i april og se om det er nødvendig å foreta noen justeringer.

Hovedtrekkene i ordningen er som følger:

 • Første utbetalinger skal skje så raskt som mulig. En søknadsportal for bedriftene skal etter planen være oppe og gå fra 17. april.
 • Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai med søknader og utbetaling månedlig. Det kan bli forlenget om det er nødvendig.
 • Bedriftene må kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned for å få støtte. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.

 

«Bedrifter» er alle skattepliktige registrerte foretak med noen unntak .

Ingen bedrifter vil få dekket alle sine faste kostnader, men en større andel av dem. Bakgrunnen for dette er at staten ikke skal bære dette alene.

Bedriftene skal selv rapportere inn både omsetningsfall og uungåelige faste kostnader, som hentes fra konkrete poster i næringsoppgaven. Følgende kostnadsposter kan dekkes:

 • Lokaler (husleie)
 • Lys og varme
 • Vann og avløp
 • Forsikring
 • Leie av utstyr og transportmidler
 • Rentekostnader minus renteinntekter

 

De innlagte postene vil kryss-sjekket mot en rekke dataregistre og rammene som er satt for ordningen. Blir søknaden godkjent i det automatiske behandlingsløpet betales det ut til foretaket. Er det store avvik vil søknaden avslås og gå til manuell behandling, som resulterer i enten utbetaling eller avslag. Systemet er basert på en stor grad av tillitt, og det medfører straffeansvar å gi uriktige opplysninger. Bedriftene må kunne dokumentere tallene i ettertid, og det vil bli gjennomført risikobaserte kontroller.

Rammer og avgrensninger

 • Omsetningsfall på minst 30% sammenlignet med samme måned året før (20% i mars siden tiltakene ble iverksatt litt ute i mars)
 • Minste utbetaling per måned er 5 000 kroner per juridiske person
 • Maksimal utbetaling per måned er 30 mill. kroner per foretak. Grensen kan bli høyere for konsern, forutsatt at løsningen godkjennes av ESA. Dette for at konsernenes ulike måter å organisere eierskapet på ikke skal påvirke maksgrensen. Dette vil reguleres i egen forskrift.

 

Prøv dib og få tilgang til skjema for beregning av kontantstøtte til næringslivet, her vil du se hvor mye du kan få i støtte.

 

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no