Opprettet : 13.03.2020

Råd fra ESMA – koronaviruset

IFRS Korona SelskapsrettKonsekvensene av koronaviruset bør tas inn i årsrapporten for 2019 hvis denne ennå ikke er avlagt, og i alle fall i delårsrapportene, er rådet fra ESMA.

Råd fra ESMA – koronaviruset

Utbruddet av koronaviruset og innvirkningen på finansmarkedene følges tett av finanstilsynsmyndigheter i Europa. ESMA (den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten) har publisert råd til deltakere i verdipapirmarkedene. Rådene gjelder også for markedsaktører i Norge.

ESMA gir råd om at:

  • foretakene må være forberedt på iverksette sine beredskapsplaner for å sikre fortsatt operasjonell virksomhet
  • utstedere løpende skal informere om relevant og vesentlig informasjon om konsekvensene av koronaviruset for deres virksomhet
  • konsekvenser av koronaviruset bør tas inn i årsrapporten for 2019, hvis denne ennå ikke er avlagt
  • forvaltningsselskapene skal videreføre kravene om risikohåndtering

Finanstilsynet viser til hele ESMAs anbefaling.

ESMA anbefaler at utstedere bør sørge for åpenhet om de faktiske og potensielle virkningene av COVID-19, i den grad det er mulig, basert på både en kvalitativ og kvantitativ vurdering av effekten på deres forretningsvirksomhet, finansielle situasjon og økonomiske resultater.

Omtale av konsekvensene av koronaviruset i årsberetningen

DIB mener at det vil være naturlig å ta inn omtale av konsekvenser av koronaviruset i årsberetningen.

Koronaviruset kan ha konsekvenser for en rekke forhold knyttet til årsregnskapet og omtale i årsberetningen. Dette gjelder blant annet mulighet for nedskrivninger, se tidligere nyhetsomtale, usikkerhet om fortsatt drift samt usikkerhet knyttet til estimater og sensitivitetsanalyser.

Kunnskapsverktøy

regnskap, revisjon og rådgivning

DIBkunnskap AS | Strandveien 50, Lysaker (Veibeskrivelse) | 95 40 70 70 | post@dib.no